Utforska Sveriges dialekter

Från Lappland till Skåne – här kan du lära dig mer om dialekterna i svenskans dialektområden.

Hur drar man gränser mellan olika dialekter? I dagligt tal är det vanligt att kalla dialekter för till exempel småländska eller norrländska, som om ett helt landskap eller en hel landsända hade en enhetlig dialekt. I själva verket är variationerna inom Småland och Norrland mycket stora, så det rör sig faktiskt om många olika dialekter.

Det är svårt att säga var gränsen går mellan olika dialekter. Varje dialektord har till exempel sin utbredning, uttalet av olika språkljud har sin och så vidare.

Dessutom finns det olika sätt att se på hur stort område som anses ha samma dialekt. En dialekttalare som talar malmöitiska, talar samtidigt skånska och sydsvenska. Man kan också hävda att varje by i Dalarna har en egen dialekt, medan det på andra håll i landet kanske talas en och samma dialekt i en större del av ett landskap. Varje dialekttalare har själv en uppfattning om vad hon eller han talar och vad dialekten ska kallas.

Sex huvudområden

Språkforskare har delat in dialekterna i större huvudområden. Det har gjorts utifrån ett antal viktiga dialektdrag (språkliga egenheter som till exempel uttal och grammatik), som ganska väl sammanfaller i sin utbredning. Den vanligaste indelningen består av sex områden, och det är dem vi utgår från på de här sidorna:

Gotländska mål

Götamål

Norrländska mål

Sveamål

Sydsvenska mål Öppnas i nytt fönster.

Östsvenska mål (Finland och Estland)