I rörelse

I rörelse är en kunskapsbank om flyttar till, från och inom Sverige. Den enskilda människan och dennes berättelse står i centrum. Utifrån en interaktiv karta kan du läsa berättelserna och se rörelserna. Du kan också läsa på mer om migration och större migrationer, och om hur språk, namn och traditioner rör sig i takt med våra flyttar.

I rörelse-bloggen

 • Arkeologi och berättelser gav ny kunskap om lägerlivet Grupp människor står utomhus och granskar papper och tidningsklipp. I slutet av 1950-talet inrättade Stockholms stad Skarpnäckslägret där romer fick bo i väntan på fasta bostäder. Drygt 50 år senare genomfördes en arkeologisk utgrävning på platsen....
 • Verklighetens Karl-Oskar och Kristina Vilhelm Moberg har kanske mer än någon annan format bilden av den svenska emigrationen till Amerika. I våra arkiv finns flera berättelser från verklighetens Karl-Oskar och Kristina...

Nya berättelser på rörelsekartan

Sigfrid

Sigfrid föddes i Gammalsvenskby i Ukraina år 1918. Som 11-åring flyttade han till Sverige tillsammans med sin familj och större delen av hembyn. Läs Sigfrids berättelse Länk till annan webbplats.

Matei Josef Cori Taikon

Genom en bevarad arbetsbok kan vi följa med Matei Josef Cori Taikon och hans familj under åren 1897–1920. Familjen var ständigt i rörelse och flyttade hundratals gånger inom Sverige och Europa. Matei Josef Cori Taikons berättelse Länk till annan webbplats.

Om migration

 • Emigranternas klagan

  Våren 1834 lämnade en skara människor hemmet i Hälsingland för att emigrera till Amerika. Resan blev lång och svår, och en av emigranterna skildrade …

 • Emigrationen till Amerika

  Runt förra sekelskiftet emigrerade nästan en tredjedel av Sveriges befolkning till Amerika.

 • Emigrationen till Sydamerika

  Vid det förra sekelskiftet utvandrade flera tusen svenskar till Brasilien och Argentina.

 • När midsommaren utvandrade till Amerika

  Det amerikanska midsommarfirandet har mycket gemensamt med det svenska, men har ändrats och anpassats efter amerikanska förhållanden.

 • Samisk emigration till Nordamerika och Kanada

  I samband med den stora emigrationen från Europa till Amerika migrerade även samer från olika delar av Sápmi.

 • Svenskan i Amerika

  Vid förra sekelskiftet bodde nästan en femtedel av världens alla svensktalande i Amerika.

 • Svenskan i Argentina

  Bland de svenska utvandrarna i Argentina uppstod en egen varietet av svenska, kallad argentinasvenska eller Misionessvenska.

 • Svenska ortnamn i Amerika

  Stockholm, Malmo, Swedlanda och Elgarose. I USA skvallrar hundratals ortnamn om den svenska invandringen.

 • Svenska släktnamn i Amerika

  Akeson, Lindbergh och Zetterberg – tusentals släktnamn i USA vittnar om den omfattande invandringen från Sverige.

 • De svenska finnmarkerna

  På 1500- och 1600-talen flyttade många svedjebrukande finska nybyggare till de mellansvenska skogsbygderna.

 • Estlandssvenskarna i Aiboland

  Den svenska utvandringen till Estland inleddes under tidig medeltid och pågick i flera hundra år.

 • Runö

  Ön Runö ligger ensam i Rigabukten med sex mil till närmaste grannhamn. Här talades en särskild variant av estlandssvenskan, runska, och levnadssättet…

 • Abraham Hollmans Runö

  Abraham Hollman föddes på Runö år 1903. Mot slutet av sitt liv tecknade han ur minnet en rad olika motiv från Runö.

 • Svenskbyborna i Ukraina

  År 1781 tvångsförflyttades ett tusental svenskar från ön Dagö i Estland till södra Ukraina. 1929 utvandrade deras ättlingar gemensamt från Ukraina ti…

 • Lekar från Gammalsvenskby

  I augusti år 1929 träffade folklivsforskaren Åke Campbell de nyligen anlända svenskbyborna i Jönköping. Han fotograferade då flera av de lekar som di…

 • Svenskan i Estland och Ukraina

  I de gamla svenskbygderna i Estland uppstod en egen variant av svenskan, estlandssvenska.

 • Världskrigets finska evakueringar

  Under andra världskriget evakuerades tiotusentals finländare till Sverige. Många av dem var så kallade krigsbarn som för att undkomma kriget evakuera…

 • Svenskan i Finland

  Svenska är vid sidan av finska ett officiellt språk i Finland.

 • Finskan i Sverige

  Den finska som talas i Sverige kallas för sverigefinska (på finska: ruotsinsuomi). Sverigefinskan ligger nära den finska som talas i Finland, men det…

 • Svenskan i Finland

  Svenska är vid sidan av finska ett officiellt språk i Finland.

 • Svenskan i Estland och Ukraina

  I de gamla svenskbygderna i Estland uppstod en egen variant av svenskan, estlandssvenska.

 • Flyttar över Östersjön

  Från vikingarnas drakhövdade skepp till vår tids Finlandsfärjor. Östersjön har alltid varit tätt trafikerad av handel och människor i rörelse.

 • Svenskan i världen

  Svenska talas inte bara i Sverige utan även i Finland och flera andra länder.

 • Svenskan i Finland

  Svenska är vid sidan av finska ett officiellt språk i Finland.

 • Svenskan i Finland

  Svenska är vid sidan av finska ett officiellt språk i Finland.

 • Svenskan i Estland och Ukraina

  I de gamla svenskbygderna i Estland uppstod en egen variant av svenskan, estlandssvenska.

 • Svenskan i Estland och Ukraina

  I de gamla svenskbygderna i Estland uppstod en egen variant av svenskan, estlandssvenska.

 • Svenskan i Argentina

  Bland de svenska utvandrarna i Argentina uppstod en egen varietet av svenska, kallad argentinasvenska eller Misionessvenska.

 • Svenskan i Amerika

  Vid förra sekelskiftet bodde nästan en femtedel av världens alla svensktalande i Amerika.

 • Namn i exil

  Hur man sedan hanterar sitt namnskick i ett helt nytt språkligt och ibland kulturellt sammanhang varierar, både i dag och historiskt.

 • Namn i rörelse

  Namn följer med i flytten, och kan förändras i mötet med ett annat språk eller namnskick.

 • Namn och migration – exempel ur Sveriges historia

  Om namn och migration i Sverige från den sena vikingatiden fram till det omvälvande 1600-talet.

 • Somaliska namn i Sverige

  Det somaliska namnskicket skiljer sig från det traditionellt svenska. Vad händer med namnet när man flyttar från Somalia till Sverige?

 • Svenska ortnamn i Amerika

  Stockholm, Malmo, Swedlanda och Elgarose. I USA skvallrar hundratals ortnamn om den svenska invandringen.

 • Svenska släktnamn i Amerika

  Akeson, Lindbergh och Zetterberg – tusentals släktnamn i USA vittnar om den omfattande invandringen från Sverige.

 • Lånord i svenskan

  Tusentals år av migration och resor har format det svenska språket.

 • Ord som flyttar

  Migration, resor och möten med andra språk och kulturer lämnar ofta språkliga spår i form av lånord. I

 • Svenska lånord i världen

  Svenskan har ägnat sig mer åt import än export vad gäller lånord. Men visst har även svenskan lämnat spår i andra språk.

Berättelser i rörelsekartan