I rörelse

En kunskapsbank om flyttar till, från och inom Sverige

Berättelser i rörelsekartan

Lär dig mer om migration

Tema: Emigrationen till Amerika

Tema: Romsk migration

 • Romsk migration

  Romernas tillvaro i Sverige präglades länge av en påtvingad migration.

 • Läger och boplatser

  Ända in på 1960-talet tvingades svenska romer till ett ständigt kringresande liv med boende i tält och vagnar.

 • Skarpnäckslägret

  I slutet av 1950-talet inrättade Stockholms stad Skarpnäckslägret där romer fick bo i väntan på fasta bostäder.

 • Arbetsboken – en inblick i romers livsvillkor

  Många romer som levde och verkade i Sverige hade arbetsböcker som ger en omfattande inblick i romers livsvillkor.

Tema: Samiska förflyttningar

Tema: Svenskan i världen

 • Svenskan i världen

  Svenska talas inte bara i Sverige utan även i Finland och flera andra länder.

 • Svenskan i Finland

  Svenska är vid sidan av finska ett officiellt språk i Finland.

 • Svenskan i Estland och Ukraina

  I de gamla svenskbygderna i Estland uppstod en egen variant av svenskan, estlandssvenska.

 • Svenskan i Argentina

  Bland de svenska utvandrarna i Argentina uppstod en egen varietet av svenska, kallad argentinasvenska eller Misionessvenska.

 • Svenskan i Amerika

  Vid förra sekelskiftet bodde nästan en femtedel av världens alla svensktalande i Amerika.

Tema: Namn i rörelse

 • Namn i rörelse

  Namn följer med i flytten, och kan förändras i mötet med ett annat språk eller namnskick.

 • Somaliska namn i Sverige

  Det somaliska namnskicket skiljer sig från det traditionellt svenska. Vad händer med namnet när man flyttar från Somalia till Sverige?

 • Svenska ortnamn i Amerika

  Stockholm, Malmo, Swedlanda och Elgarose. I USA skvallrar hundratals ortnamn om den svenska invandringen.

 • Svenska släktnamn i Amerika

  Akeson, Lindbergh och Zetterberg – tusentals släktnamn i USA vittnar om den omfattande invandringen från Sverige.

Tema: Traditioner i rörelse

 • Traditioner i rörelse

  Traditioner följer med i flytten, och utvecklas i mötet med andra människor och platser.

Tema: Ord som flyttar

 • Lånord i svenskan

  Tusentals år av migration och resor har format det svenska språket.

 • Ord som flyttar

  Migration, resor och möten med andra språk och kulturer lämnar ofta språkliga spår i form av lånord. I

 • Svenska lånord i världen

  Svenskan har ägnat sig mer åt import än export vad gäller lånord. Men visst har även svenskan lämnat spår i andra språk.