I rörelse-bloggen

Verklighetens Karl-Oskar och Kristina

Vilhelm Moberg har kanske mer än någon annan format bilden av den svenska emigrationen till Amerika. I våra arkiv finns flera berättelser från verklighetens Karl-Oskar och Kristina.

”Immigrant party of Swedes”. En grupp med svenska utvandrare i New York år 1851. Foto: The New York Public Library.

Den svenska emigrationen till Amerika på 1800- och 1900-talet har varit aktuell under året. En ny filmatisering av Vilhelm Mobergs Utvandrarna hade premiär på juldagen, en tionde säsong av programmet Allt för Sverige visades på SVT under våren och en konsertversion av musikalen Kristina från Duvemåla turnerar under året.

Även för oss på Isof är utvandringen till Amerika högst aktuell. På Internationella migrationsdagen lanserade vi kunskapsbanken I rörelse som handlar om flyttar till, från och inom Sverige genom tiderna. På rörelsekartan Länk till annan webbplats. finns flera berättelser som handlar om emigrationen till Amerika mellan åren 1840–1930. Där berättar utvandrare och deras barn och barnbarn om flytten till Amerika och livet på andra sidan Atlanten. Berättelserna är hämtade från vår omfattande arkivsamling med svenskamerikanskt material.

karta

På rörelsekartan finns flera berättelser från den svenska emigrationen till Amerika.

Moberg formar bilden av utvandrarna

Författaren Vilhelm Mobergs utvandrarserie (Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige) har kanske mer än något annat format bilden av den svenska emigrationen till Amerika. Romansvitens handling kretsar runt Karl-Oskar och Kristina som år 1850 lämnar Ljuders socken i Småland och utvandrar till Amerika. Sällskapet flyttar till Minnesota där familjen blir nybyggare vid Chisago Lake.

Böckerna gavs ut 1949–1959 och har lästs av generationer. De filmatiserades första gången på 1970-talet (Utvandrarna 1971 och Nybyggarna 1972) och på juldagen 2021 var det premiär för en ny filmversion (Utvandrarna 2021). Böckerna ligger också till grund för musikalen Kristina från Duvemåla som hade premiär 1995 och sedan dess satts upp ett flertal gånger.

Par vid en gunga som hänger i ett träd.

”Familjen på skeppet ser USA”. Kristina (Lisa Carlehed) och Karl Oskar (Gustav Skarsgård) i Erik Poppes filmatisering av Utvandrarna från 2021. Foto: John Christian Rosenlund.

Karl-Oskar och Kristina är fiktiva personer i en roman. Men hur mycket verklighet finns det i deras berättelse? En hel del. Vilhelm Moberg gjorde omfattande research till sina böcker, och bodde en längre period i USA för att kunna resa runt i svenskbygderna och samla material. Ett viktigt källmaterial blev till exempel dagböcker från den svenske nybyggaren Anders Pettersson (senare Andrew Peterson) som utvandrade till Minnesota just år 1850. Vilhelm Moberg hade också en personlig relation till emigrationen eftersom stora delar av hans släkt utvandrat, och han själv övervägde att emigrera som ung.

Svartvitt fotografi: man som står framför enkelt timmerhus.

Andrew Peterson framför sitt första "shanty" Clearwater Lake i Minnesota år 1885. Hans dagböcker var en viktig källa och inspiration för Vilhelm Moberg när han skrev Utvandrarserien på mitten av 1950-talet.

Samtidigt var Karl-Oskar och Kristina och deras resesällskap inte representativa för hela den svenska emigrationen. De hör hemma i den inledande fasen då många av emigranterna var bönder från landsbygden som reste i sällskap med familj och släktingar, och sökte sig till Mellanvästern för att leva som nybyggare och bönder. Med tiden blev det vanligare att utvandra från städer och att söka sig till amerikanska städer för arbete inom exempelvis industrin. Det blev också vanligare med ensamflyttar och utvandrarna blev yngre. Du kan läsa mer om detta på sidan Emigrationen till Amerika.

1800-talets nybyggare

Men för att återgå till ”Utvandrarna-utvandrarna”. I rörelsekartan kan du läsa berättelser om några av verklighetens Karl-Oskar och Kristina. Mentzer Olson berättar här om sina morföräldrar som tillhörde just dessa tidiga svenska emigranter som i början av 1850-talet tog sig med segelskepp över Atlanten. De utvandrade från Växjötrakten och liksom Karl-Oskar och Kristina bosatte de sig i Chisago Lake-området i Minnesota. Mentzer berättar om det slitsamma livet som nybyggare:

Och de gick ut och grubba, de grubbade upp träna på 40 acre, han och brodern, och drog dem i hög och brände träna, allihopa bara så de skulle få jord till att så på och börja kultiväjta du kan säga. Ja, de arbetade så förskräckligt vet du.

Läs hela Mentzers berättelse Länk till annan webbplats.

Karl-Oskar och Kristina och deras färdkamrater utvandrade från Ljuders socken och utvandringen från just Småland var hög under hela emigrationsperioden. Även rörelsekartans Carl kom från det ”steniga Småland” och han utvandrade till Amerika år 1896 (tillsammans med sin pappa som för övrigt hette Karl Oskar). Så här berättar han:

På 1800-talet började unga folk resa till Amerika. Jag kände 40 personer som reste till Amerika 1880–1896, och många har sedan rest. (...)

Varför jag reste till Amerika. Min syster var allaredan där. Hon var gift med en farmare några mil utanför Manistique. Min far och äldre bror hade beslutat att resa den våren. Far ville att jag skulle stanna hemma och bruka gården. Jag var då 17 år gammal men hade allaredan tjänat bönder 2 år på Öland, så jag var ju stora karlen, och jag ville resa också. Ty i det steniga Småland var ej rum för oss alla. (...)

Många reste för att på några år tjäna pengar så de kunde komma hem och köpa sig en liten gård, så de ej behövde gå som dräng hos en snål bonde, vilket var ett hatat arbete. Några av dem kom tillbaka, men de flesta stannade i Amerika, och byggde sitt hem där. Några reste för att komma ifrån värnplikten. Andra reste för att klasskillnaden var så stor i Sverige och de hade hört att i Amerika var det ingen klasskillnad.

Läs hela Carls berättelse Länk till annan webbplats.

Carl med hustrun Hilma, samt deras hus i Manistique. Foto: Okänd fotograf (Isof, ULMA 40265:282:128 och 40265:282:23).

En annan smålänning som utvandrade till Amerika på 1880-talet var Eva, vars familj blev nybyggare på prärien i Kansas. Hon var bara två år när hon reste över Atlanten tillsammans med sin mamma och fem systrar. Familjen var fattig och slet hårt för att bygga upp ett liv i Amerika och Eva berättar om en ständig kamp för överlevnad. Du kan läsa hela Evas berättelse här Länk till annan webbplats..

Alla har sin egen berättelse

Mentzers morföräldrar, Carl och Eva delar erfarenheter och omständigheter med Karl-Oskar och Kristina och många av de svenskar som emigrerade till Amerika under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet. Samtidigt är ingen flytt den andra lik, och den svenska utvandringen till Amerika innehåller drygt en miljon egna berättelser. Några av dem kan du ta del av på rörelsekartan: Anna Länk till annan webbplats., Betty Länk till annan webbplats., Carl Länk till annan webbplats., Eva Länk till annan webbplats., Gottfrid Länk till annan webbplats., Gottfrida Länk till annan webbplats., Gustave Länk till annan webbplats., Hanna Länk till annan webbplats. och Zelda Länk till annan webbplats.. Du kan även läsa om barn och barnbarn till de svenska emigranterna som berättar om vad utvandringen betytt för dem. Resten av berättelserna finns någonstans där ute – kanske har du några i din egen släkt?

/Linn Kierkegaard

Länkar och lästips

Emigrationsutredningen 1907–1914 Länk till annan webbplats.

Staffan Fridell (2016): Hur talade egentligen Karl Oskar och Kristina? Om Moberg och dialekten. I: En dag med Moberg. Vilhelm Mobergs språk och det fria ordets kraft Länk till annan webbplats.. Vilhelm Moberg‐Sällskapets småskrifter nr 12. 

Ola Larsmo (2016): Swede Hollow.

Vilhelm Moberg (1949–1959): Utvandrarserien (Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige).

Nationalencyklopedin: Emigration Länk till annan webbplats. och Nya Sverige. Länk till annan webbplats.

Lennart Pehrson (2014–2015): Utvandringen till Amerika, del 1–3.

Podden Allt du velat veta: Om utvandrarna med Lennart Pehrson Länk till annan webbplats. (april 2016)

Statistiska Centralbyrån: Så påverkade utvandringen till Amerika Sveriges befolkning Länk till annan webbplats.

Arkiv

2023

2022

2021