Språken i Norden

Till de inhemska språken i Norden räknas bland annat svenska, norska, danska, färöiska, isländska, samiska, finska och grönländska.

De nordiska ländernas flaggor.

Åtta nordiska flaggor – men antalet språk i området är många fler. Foto: Søren Sigfusson/Norden.org (CC BY-NC-SA).

Inhemska språk

Till de inhemska språken i Norden räknas bland annat svenska, norska, danska, färöiska, isländska, samiska, finska och grönländska.

De inhemska språken i Norden tillhör tre olika obesläktade språkfamiljer:

  • den germanska språkfamiljen med danska, färöiska, isländska, norska och svenska (läs mer på sidan Nordiska språk)
  • den uraliska med finska, samiska, meänkieli och kvänska (läs mer på sidan Finsk-ugriska språk)
  • den inuit–yupik–aleutiska med grönländska (läs mer på sidan Grönländska).

Finska talas förutom i Finland även av en minoritet i Sverige, och svenska talas förutom i Sverige även av en minoritet i Finland. Samiska talas i områden i norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Minoritetsspråk i Norden

Utöver dessa språk talas även andra nationella minoritetsspråk, det vill säga språk som talats i ett land i minst tre generationer och därför omfattas av särskilda rättigheter enligt Europarådets minoritetsspråkskonvention. I Sverige gäller det jiddisch och romska. Även de nordiska teckenspråken har ett särskilt skydd, som liknar det skydd som de nationella minoritetsspråken har.

I Norden talas också en lång rad andra minoritetsspråk, som arabiska, spanska och kurdiska.

Språk i Norden och nordiska språk

Det är här viktigt att skilja mellan nordiska språk – som är en gemensam beteckning för den nordgermanska undergruppen i den indoeuropeiska familjen: danska, svenska, norska, färöiska och isländska – och språk i Norden, som också omfattar språk både från den uraliska språkfamiljen: samiska, finska, meänkieli och kvänska – och från den inuit-yupik-aleutiska familjen: grönländska.