Facebook

Här hittar du länkar till Isofs sidor på Facebook.

Sociala medier

Sidorna kan nås utan att man är medlem på Facebook.

Namn och dialekter Länk till annan webbplats.

Här delar vi våra egna nyheter och sidor om namn och dialekter, men även andras. Sidan ger utrymme för inlägg från andra Facebookanvändare och kan uppmuntra till nya diskussionsforum rörande namn och dialekter.

Folkminnen Länk till annan webbplats.

Här delar vi våra egna nyheter och sidor om folkminnen. Vi ger bland annat tips på föreläsningar, frågelistor och annat som vi sysslar med.

Jiddisch / ייִדיש

Här kan du diskutera saker som har med det nationella minoritetsspråket jiddisch att göra.

Kielineuvosto

Här kan du diskutera saker som har med det finska (och sverigefinska) språket att göra. Vi ger språktips, nyheter som rör finskan samt svarar på språkfrågor från allmänheten.

Namn Länk till annan webbplats.

Här delar vi våra egna nyheter och sidor om namn. Vi ger bland annat tips på föreläsningar, frågelistor och annat som vi sysslar med.

Romska / Romani čhib Länk till annan webbplats.

Här kan du diskutera saker som har med det nationella minoritetsspråket romska att göra.

Språkrådet Länk till annan webbplats.

Här puffar vi för språkliga nyheter och händelser. Du hittar också språkdiskussioner, kortare artiklar och bilder.

Svenskt teckenspråk Länk till annan webbplats.

Här delar vi nyheter som rör svenskt teckenspråk och ger utrymme för diskussioner om svenskt teckenspråk.