Facebook

Här hittar du länkar till Isofs sidor på Facebook.

Sociala medier

Sidorna kan nås utan att man är medlem på Facebook.

Namn och dialekter Länk till annan webbplats.

Här delar vi våra egna nyheter och sidor om namn och dialekter, men även andras. Sidan ger utrymme för inlägg från andra Facebookanvändare och kan uppmuntra till nya diskussionsforum rörande namn och dialekter.

Folkminnen Länk till annan webbplats.

Här delar vi våra egna nyheter och sidor om folkminnen. Vi ger bland annat tips på föreläsningar, frågelistor och annat som vi sysslar med.

Jiddisch / ייִדיש

Här kan du diskutera saker som har med det nationella minoritetsspråket jiddisch att göra.

Isof Meänkieli

Språkcentrum för meänkieli. Vi ansvarar för språkvården av meänkieli i Sverige, och genom språkcentrum arbetar vi för att främja användningen av meänkieli i hela landet.

Isof, suomen kielen huolto

Språkvård i finska. Här kan du diskutera saker som har med finska och sverigefinska att göra. Vi ger språktips, nyheter som rör finskan samt svarar på språkfrågor från allmänheten.

Kansallinen suomen kielikeskus

Språkcentrum för finska. Vi arbetar för att främja och stimulera ökad användning av finska, stärka enskildas förutsättningar för att bruka och återta språket samt sprida kunskaper om språket och hur det kan revitaliseras.

Romska / Romani čhib Länk till annan webbplats.

Här kan du diskutera saker som har med det nationella minoritetsspråket romska att göra.

Språkcentrum romska

Språkfrämjarna på Språkcentrum romska arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.

Språkrådet Länk till annan webbplats.

Här puffar vi för språkliga nyheter och händelser. Du hittar också språkdiskussioner, kortare artiklar och bilder.

Svenskt teckenspråk Länk till annan webbplats.

Här delar vi nyheter som rör svenskt teckenspråk och ger utrymme för diskussioner om svenskt teckenspråk.