Sociala medier

Isof har en aktiv närvaro i flera olika sociala medier, där vi sprider kunskap, information och för dialog med dig som är intresserad av vår verksamhet. Här hittar du våra kanaler.

 • Facebook

  Vi har flera sidor på Facebook där vi sprider kunskap och informerar om våra ämnen och vår verksamhet.

 • Instagram

  Vi har flera konton på Instagram där du kan se bilder med anknytning till våra ämnen.

 • Linkedin

  Vi har en sida på Linkedin där vi sprider information och delar lediga jobb hos oss.

 • Twitter

  Isofs konton på Twitter/X är inte aktiva.