Svenskt teckenspråk

Här hittar du information om myndigheten på svenskt teckenspråk.

Text på svenska

Om myndigheten

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet i Sverige. Vi bygger upp, samlar in och sprider kunskap om Sveriges språk och kultur.

Text på svenska

Expertmyndighet

Vi är experter på det svenska språket och dialekter, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska samt svenskt teckenspråk. Vår expertis omfattar också ortnamn, personnamn, kultur och traditioner i Sverige. Vi finns till för alla medborgare och är en resurs för många yrkesgrupper, föreningar och organisationer. Vi bistår regeringen med underlag och rekommendationer och ger stöd till andra myndigheter.

Vi forskar och bygger upp kunskap

Vi forskar, utreder och yttrar oss inom våra expertområden. Vi bygger upp nya kunskapsområden och lyfter angelägna samhällsfrågor utifrån vår expertkunskap och de språkpolitiska och kulturpolitiska målen.

Vi vårdar och samlar in kunskap

Vi vårdar språken, namnbruket och det immateriella kulturarvet. Vi följer också samhällsutvecklingen kring språk och kultur och samlar in berättelser och kunskap om vår tid. Våra fysiska och digitala arkiv är en levande minnesbank som är till för alla.

Vi ger råd och sprider kunskap

Vi ger råd och rekommendationer och svarar på frågor från allmänhet, press och yrkesverksamma. Vi bidrar till ett lustfyllt lärande och ger alla möjlighet att ta del av och forma Sveriges språk och kultur.

Text på svenska

Uppdrag från regeringen

Det är den svenska regeringen som beslutar om förutsättningarna för Isofs verksamhet. Från regeringen får vi varje år ett regleringsbrev som bland annat innehåller mål och resultatkrav samt myndighetens anslag. Vi har också en mer långsiktig förordning som bestämmer vad vi ska arbeta med.

Text på svenska

Verksamhet på flera orter

Vi har cirka 90 anställda och har avdelningar i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Myndighetens ledning och administration finns i Uppsala.