Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda isof.se. Här hittar du information om tillgänglighet på webbplatsen.

Det är myndigheten Institutet för språk och folkminnen (Isof) står bakom den här webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur isof.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka kända tillgänglighetsproblem vi har och hur du kan rapportera brister till oss.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från nuvarande isof.se i något annat format, till exempel som tillgänglig pdf, eller om du vill uppmärksamma oss på brister i webbplatsens tillgänglighet kan du meddela oss via vårt kontaktformulär.

Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post till webb@isof.se eller genom att ringa telefonnummer 0200-28 33 33 (växel).

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det Länk till annan webbplats..

Teknisk information om tillgängligheten

Isof.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats. och nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats.. De brister som finns på webbplatsen beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om att webbplatsen har brister i tillgängligheten, och vi arbetar för att rätta till de brister som finns. De nuvarande bristerna på webbplatsen finns framför allt inom de områden som beskrivs nedan.

Digitaliserat arkivmaterial

På Isof arbetar vi kontinuerligt för att digitalisera och publicera arkivmaterial från våra samlingar. Arkivmaterialet består framför allt av skriftliga uppteckningar och inspelningar, men även av fotografier och illustrationer.

De skriftliga uppteckningarna bildskannas och publiceras som pdf:er. Eftersom de ofta är skrivna för hand, och med landsmålsalfabet, kan de vara svåra att läsa. Det fungerar det inte heller att med befintlig OCR-teknik omvandla till text som kan läsas av exempelvis uppläsningsfunktioner. En del material förses med separata transkriptioner.

Vi har som ambition att förse våra digitaliserade inspelningar med transkriptioner och/eller översättning i text. Där vi publicerar en större mängd inspelningar (till exempel på Dialektkartan) har vi i nuläget inte transkriptioner till alla.

Vårt arkivmaterial räknas som reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar, och ingår därmed i det undantag som lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gör för digital service som utgörs av reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga på grund av betydande hinder.

Vi arbetar långsiktigt för att förbättra tillgängligheten på vårt digitaliserade arkivmaterial. Detta görs löpande, och efter behov. Målet är att arkivmaterialet ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Om du behöver ha ett material i en mer tillgänglig form får du gärna kontakta oss.

Digitala publikationer

Isof har digitaliserat merparten av alla publikationer som myndigheten gett ut från 1920-talet och framåt. Publikationerna publiceras på vår lokala DiVA-portal.

Äldre publikationer är bildskannade från originalen och därefter OCR-kontrollerade. Det finns problem med texttolkningen och läsordningen i dessa pdf:er, särskild vad gäller den äldsta litteraturen.

Det är ett omfattande och långsiktigt arbete att göra alla inskannade äldre publikationer helt tillgängliga. I nuläget åberopar Isof för dessa undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Nya och kommande publikationer ska finnas i tillgängliga format.

Dokument

På isof.se finns pdf-dokument som inte är helt tillgängliga. Det handlar framför allt om följande brister:

  • Saknade alt-texter till bilder.
  • Brutna hyperlänkar.
  • Felaktig formatering i rubriker och texter.

Vi arbetar för att förbättra tillgängligheten i våra pdf:er. Vårt mål är att alla dokument publicerade efter den 23 september 2018 ska uppfylla lagkraven senast den 31 december 2023.

Kartor

Vi använder en kartfunktion för att presentera innehåll och arkivmaterial på Dialektkartan, Folkmusikkartan, Matkultkartan och Sägenkartan. Dessa kartor är inte fullt tillgängliga.

Webbtjänster och integrerade system

På isof.se finns webbapplikationer och integrerade system som inte är fullt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda bristerna.

Översättningar

I nuläget har vi inte översättningar till alla nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk. Arbetet med att ta fram översättningar pågår, och de beräknas vara på plats senaste den 31 december 2023.

Så jobbar vi med tillgänglighet på webben

Vi strävar efter att hålla en hög nivå på tillgängligheten vad gäller innehåll, design och teknik på isof.se. Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen, och tillgängligheten ska stå i fokus både i det löpande arbetet och i kommande utveckling.

Kontroll av tillgängligheten på isof.se

Vårt publiceringsverktyg Sitevision har en inbyggd tillgänglighetskontroll som hjälper oss när vi publicerar enskilda sidor. Vi använder också verktyget Siteimprove för att löpande kontrollera tillgängligheten, och uppmärksammas på brister som uppstår.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använt analysverktyget Siteimprove för att testa vissa delar av tillgängligheten. Vi har också gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes i mars 2023.

Redogörelsen uppdaterades den 8 mars 2023.