Forskning

 • Om vår forskning

  I Isofs uppdrag ingår att forska inom våra ämnesområden och att verka för ökad kunskap.

 • Våra forskningsområden

  Isof bedriver forskning inom flera ämnesområden.

 • Projekt

  Här hittar du information om Isofs pågående projekt inom forskning, dokumentation och kunskapsspridning.

 • Våra forskare

  Här hittar du information om Isofs forskare.

 • Språkbanken Sam

  Språkbanken Sam gör Isofs arkivmaterial mer tillgängligt för både forskare och allmänhet.