Kartläggning av Isofs språkrådgivning i finska 2022

Omslag.

Isofs språkvårdare i finska har gjort en kartläggning av språkrådgivningen i finska år 2022. Syftet med kartläggningen är att klarlägga vilka som kontaktar rådgivningen i finska, vad det är för typ av frågor som kommer in och om det har skett någon förändring jämfört med den föregående kartläggningen från 2019. Rapporten är skriven på finska, och detta är en svensk översättning av rapporten.

Författare: Tarja Larsson
Utgivningsår: 2024