Tilltalsbloggen

En blogg om språkteknologi och projektet Tilltal.

 • Verktyget Edyson

  Publicerat: .

  Per Fallgren, doktorand vid avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH, skriver om verktyget Edyson utvecklat inom projektet TillTal. Inlägget är på engelska.

  Lämna kommentar

 • Ny publikation lyfter Clarin kunskapscentrum

  Publicerat: .

  Isofs Rickard Domeij och Susanne Nylund Skog deltar i nya publikationen Tour de Clarin volume II, som ges ut av det europeiska forskningsnätverket Clarin.

  Lämna kommentar

 • Viktigt med flerspråkighet inom det digitala kulturarvet

  Publicerat: .

  Möjligheter och utmaningar kring flerspråkighet och digitalt kulturarv diskuterades flitigt under ett seminarium arrangerat av organisationen Europeana och undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Isofs Rickard Domeij var en av huvudtalarna.

  Lämna kommentar

 • I begynnelsen var tystnad

  Publicerat: .

  I Hohle Fels Schelklingen i de schwabiska alperna i södra Tyskland finns ett stort grottsystem där människor levde och lämnade spår efter sig på stenåldern, för kanske 40 000 år sedan. Där har arkeologer bland annat hittat benflöjter som idag betraktas som några av världens äldsta bevarade musikinstrument.

  Lämna kommentar

 • Både bredd och djup på Tekniska museet

  Publicerat: .

  ”Digitala modeller” bjöd in till seminarium på Tekniska museet den 17 maj. För tredje gången samlades de projekt som fått stöd i Riksbankens jubileumsfonds och Vitterhetsakademiens speciella satsning på Samlingarna & forskningen.

  Lämna kommentar

 • Forskardriven digitalisering - datadriven forskning III

  Publicerat: .

  I slutet av mars var jag på ett välbesökt (drygt 80 deltagare) forsknings-seminarium igen, i samarbete mellan Nordiska museet och RAÄ. Under en ganska intensiv eftermiddag fick vi höra representanter för forskarsamhället (Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap på SU), kulturinstitutionerna (Sven Rentzhog, chef för avdelningen för digital interaktion på Nordiska museet) och forskningsfinansiärerna (Eva Stensköld, forskningssekreterare på Riksbankens jubileumsfond) tala om utmaningar och möjligheter.

  Lämna kommentar

 • Tilltals workshop på KTH

  Publicerat: .

   Tilltals-projektets senaste workshop ägde rum på KTH i Stockholm den 11–12 april 2019. Tanken med dagen var att presentera läget för de olika spåren i forskningsarbetet, och med en mindre krets särskilt inbjudna gäster fördjupa diskussionen och pröva nya tankar.

  Lämna kommentar

 • Data driver forskning – och tvärt om

  Publicerat: .

  Den 26 november var jag på halvdagsseminarium på Nordiska museet om "Datadriven forskning - forskardriven digitalisering". Dagen var ett samarrangemang med RAÄ:s arkiv/bibliotek och samlade omkring femtio kolleger, i huvudsak från arkiv och museiinstitutioner.

  Lämna kommentar

 • Att göra AV till data

  Publicerat: .

  I februari 2018 stod Kungliga biblioteket värd för en heldag med fokus på automatiserad informationsutvinning ur inspelat ljud och rörliga bilder. Kan sådan teknik kanske användas i förvaltningen av audiovisuella (AV) samlingar i kulturarvssektorn?

  Lämna kommentar

 • Med ljud som arbetsmaterial

  Publicerat: .

  Inspelningar av tal är det kanske mest underutnyttjade materialet i våra arkiv. Datamängden är enorm – att bara lyssna igenom ISOF:s digitaliserade material en enda gång, åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan skulle ta mer än sex år. Ska det kommenteras mångdubblas tidsåtgången och med transkription behövs 240–600 arbetsår.

  Lämna kommentar

 • Alla talar engelska

  Publicerat: .

  Alla talar engelska, eller i varje fall väldigt många. Men hur låter det egentligen? Som de flesta stora språk är engelska rikt på synonymer och uttalsvariation. Vi kanske känner till att det är skillnad på amerikansk och brittisk engelska men det finns ju så många andra, och i varje land förgrenas språket i olika dialektala mönster.

  Lämna kommentar

 • Radio bortom tid och rum

  Publicerat: .

  Som kanske framgått tidigare här på bloggen finns enorma mängder inspelat ljud i arkiv och bibliotek i hela världen, men det är svårt att nå ut med vad det är. Därför har Europeana samlat ihop nästan 200 000 spår från AV-arkiv i tolv länder och presenterar dem nu samlat på Europeana Radio.

  Lämna kommentar

 • Uttal och dialekter

  Publicerat: .

  Temat för den här bloggen har många fasetter. En aspekt av inspelat talspråk är dialekt och uttalsvariationer. Det finns i och för sig sätt att återge dem i fonetisk skrift, men med den digitala tekniken har öppnats nya möjligheter att direkt lyssna på hur språk låter i olika miljöer.

  Lämna kommentar

 • Döda språk

  Publicerat: .

  Tänk att vara ensam kvar med sitt språk när ingen annan kan tala det. Tänk att vara gammal och ges en möjlighet att spela in sitt språk, med toppmodern teknik, så att åtminstone minnet av det kan bevaras till eftervärlden.

  Lämna kommentar

 • Från skrivmaskin till PDF-fil

  Publicerat: .

  4 098 stycken. Så många sidor inspelningsrapporter har jag arbetat med att strukturera och digitalisera under hösten 2017, varav 3 503 av dessa jag också OCR-läst. Just dessa rapporter bevaras vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och omfattar bland annat rapporter från Sveriges olika landskap, Sverige-Finland, Åland, Estland, USA och Argentina.

  Lämna kommentar

 • Tilltal på CLARIN 2017 i Budapest

  Publicerat: .

  I september var några av oss på den årliga Clarin-konferensen som i år hölls i Budapest . David House, Jens Edlund och jag, som representanter för Swe-Clarin och Tilltal.

  Lämna kommentar

 • Kan du tala?

  Publicerat: .

  Människor har alltid velat leka. Bland de allra äldsta bevarade leksakerna finns en 4000-årig stendocka med lockigt hår, som hittades vid en utgrävning på Medelhavsön Pantelleria 2004. Säkert kunde den som lekte med dockan prata med den redan när den var ny, men det har tagit tid att skapa dockröster som alla kan höra.

  Lämna kommentar

 • Så ska det låta

  Publicerat: .

  Musikforskning inom områden som systematisk musikvetenskap, etnomusikologi och musikpsykologi har börjat utveckla databaserad empirisk forskning. Men hittills har sådan forskning, på grund av både tekniska och juridiska hinder, varit begränsad till relativt små dataset.

  Lämna kommentar

 • Utrotningshotade språk

  Publicerat: .

  Det finns uppskattningsvis 6-7000 språk i världen. Några få växer, men många blir bara mindre och mindre. Fortsätter utvecklingen som hittills kanske hälften gått helt förlorade om hundra år. Och varje språk är en värld, ett kunskapssystem och kulturarv, som svårligen kan återuppväckas om det tappat sina ord.

  Lämna kommentar

 • En värld av ljud

  Publicerat: .

  Cities and Memory är ett internationellt ljudkonstprojekt som vill samla och återge intryck av världen som den låter idag, men också ge plats för alternativa, drömda eller föreställda, ljudmiljöer genom att remixa världen - ett ljud i taget.

  Lämna kommentar

 • Svenskfinland talar

  Publicerat: .

  I Sverige har vi många institutioner som tillsammans hjälps åt att förvalta olika delar av kulturarvet. I Svenskfinland ligger många av dessa uppgifter samlade på en plats, hos Svenska Litteratursällskapet (SLS) .

  Lämna kommentar

 • Vems historia är det då?

  Publicerat: .

  Republiken Fiji är en liten ö-nation i Stilla havet, på en vanlig jordglob blir den bara några prickar i det blåa norr om Nya Zeeland. Landets blev självständigt från Storbritannien först 1970, och har därefter varit inrikespolitiskt instabilt bl a på grund av ett spänt förhållande mellan olika etniska grupper.

  Lämna kommentar

 • Vad var det de sa?

  Publicerat: .

  För en sökmotor är icke transkriberat ljud omöjligt att hitta. I en skriven text som den här blir varje ord ett spår, som kan hjälpa nya användare att hitta fram till och upptäcka material online. Men i talad form blir samma ord osynliga, och det gör att inspelade röster sällan får den publik de förtjänar.

  Lämna kommentar

 • Vad är problemet?

  Publicerat: .

  Många arkiv i världen innehåller stora mängder inspelat tal, som borde kunna vara en fantastisk källa för både forskning och allmänhet. Men tyvärr är materialen ofta svårgenomträngliga eller nästan omöjliga att orientera i. De kan vara bristfälligt etiketterade och metadatasatta, och finns det utskrifter någonstans är det inte säkert att de kan kopplas till rätt bärare eller ljudfil.

  Lämna kommentar

 • Brus = Innehåll?

  Publicerat: .

  När jag lyssnar på riktigt gamla inspelningar tycker jag ofta att de låter förskräckligt. Det brusar och skrapar, och ibland är det svårt att uppfatta de röster som man ändå lagt ned arbete på att dokumentera. Kan man inte fixa till det här, tänker jag då, och ta bort bruset?

  Lämna kommentar

 • Hur gamla ljud finns det?

  Publicerat: .

  Välkommen till bloggen Tilltal! Här kommer vi som jobbar med projektet Tilltal att rapportera om arbetet i projektet och även tipsa om andra som jobbar med historiskt talmaterial och talteknologisk metod för forskning. Det första inlägget handlar om världens äldsta kända ljudinspelningar från mitten av 1800-talet.

  Lämna kommentar

Om bloggen

En blogg om historiskt talmaterial och talteknologisk metod för forskning.