Språkpolitikbloggen

En blogg om språklagar och språkpolitik i Sverige

 • Hur flerspråkiga är svenska kommuners webbplatser?

  Publicerat: . Kategorier: Språkpolitik .

  Har du någonsin tänkt på den där lilla jordgloben uppe i högra hörnet på din kommuns webbplats? Eller kanske den där lilla fliken där det står meänkieli ? Inte? Du är inte ensam – det har flera kommuner inte heller gjort. Men allt fler gör det! Det är ett av många intressanta resultat i rapporten Språk på webben 2022 – flerspråkig information på kommunernas webbplatser . Rapporten beskriver resultaten från en kartläggning av svenska kommuners webbplatser från 2022, och jämför dessa med resultat från två tidigare kartläggningar.

  Lämna kommentar

 • Svenskan i EU – Målgruppsanpassning is the way to go

  Publicerat: . Kategorier: Engelska, Språkpolitik, Svenska .

  ”Var sjutton är tolken? Jag vägrar prata engelska med den litauiska EU-parlamentarikern. Vi får vänta en timme om det behövs, jag har inget bättre för mig.” …dessa ord har nog ingen svensk EU-parlamentariker yttrat de senaste åren. Två enkätundersökningar om användningen av svenska i EU-parlamentet tyder på att svenskans status i EU på många sätt är god, men engelska är ändå det dominerande arbetsspråket.

  Lämna kommentar

 • Använd Lexin! 14 000 andra gör det varje timme

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Svenska .

  Det finns några företeelser i Sverige som har betytt mycket för dem som flyttar hit i vuxen ålder men som många som bott i Sverige i hela sina liv inte har någon som helst erfarenhet av. Kurserna i svenska för invandrare, mer kända under förkortningen sfi, är en sådan företeelse. En annan är Lexin, som används fyra gånger i sekunden, eller 14 000 gånger i timmen. Det är Isofs mest använda resurs, men vad är det och när kan du använda den?

  Lämna kommentar

 • Det språkpolitiska året 2023

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Nationella minoritetsspråk, Språklagen, Språkpolitik, Svenska, Svenskt teckenspråk .

  Språkpolitiken har 2023 bjudit på flera statliga utredningar, lagändringar, heta mediedebatter och nya tekniska lösningar, liksom ett stort engagemang från privatpersoner, organisationer, företag och offentliga aktörer. I årskrönikan för det språkpolitiska året 2023 ger Isofs språkpolitiska utredare en genomgång av de största händelserna – som förstås börjar med årets nyord.

  Lämna kommentar

 • Visioner om ett fantastiskt språksamhälle

  Publicerat: . Kategorier: Språkpolitik .

  Så här när det nya året har dragit igång är det lätt att drunkna i kortsiktiga att-göra-listor och problemfokuserade förbättringar. Men låt oss inte glömma att tänka på visioner också, inte minst på det språkpolitiska området.

  Lämna kommentar

 • Vad heter du på svenska?

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Svenska .

  Att till och med personliga namn kan ändras för att vi lever i ett flerspråkigt samhälle är kanske inte självklart. Men det är ingen ny företeelse och sker på många olika sätt. Isofs namnforskare berättar mer om ny stavning, smeknamn och andra strategier som använts sedan medeltiden.

  Lämna kommentar

 • Språk och demokrati från vision till vardag – det är i verkligheten det hettar till

  Publicerat: . Kategorier: Språklagen, Språkpolitik .

  Den 15 september kommer många myndigheter, kommuner och regioner att fira FN:s internationella dag för demokrati. Visionen om demokrati kanske inte alltid känns så närvarande i tjatigt vardagsarbete med mejl, möten och dokument. Men många vardagsuppgifter är del av den demokratiska processen – och aktualiserar dessutom frågor om språk som ofta handlar om att hantera målkonflikter och känsliga frågor. Det visar tio intervjuer i Isofs nyutgåva av Språklagen i praktiken där myndighetsanställda generöst delar med sig av sina erfarenheter – och vi kan identifiera några gemensamma framgångsfaktorer.

  Lämna kommentar

 • Vilka är de största utmaningarna för revitaliseringen av jiddisch?

  Publicerat: . Kategorier: Jiddisch, Nationella minoritetsspråk .

  Isofs språkfrämjare, Tomas Woodski, på Språkcentrum jiddisch berättar om sitt och kollegornas arbete och visioner för språket.

  Lämna kommentar

 • Vilka är de största utmaningarna för revitaliseringen av finska?

  Publicerat: . Kategorier: Finska, Flerspråkighet, Nationella minoritetsspråk .

  Isofs språkfrämjare på Språkcentrum finska berättar om sitt arbete och sina visioner för språket.

  Lämna kommentar

 • Vilka är de största utmaningarna för revitaliseringen av romska?

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Nationella minoritetsspråk, Romska .

  Isofs språkfrämjare på språkcentrum romska berättar om sitt arbete och sina visioner för språket.

  Lämna kommentar

 • Vilka är de största utmaningarna för revitaliseringen av meänkieli?

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Meänkieli, Nationella minoritetsspråk .

  Arbetet på språkcentrum meänkieli är i full gång. Isofs språkfrämjare berättar om sitt arbete och sina visioner för språket.

  Lämna kommentar

 • Det språkpolitiska året 2022

  Publicerat: . Kategorier: Minoritetslagen, Nationella minoritetsspråk, Språklagen, Språkpolitik, Svenska .

  Valår och permakris. Isofs utredare Jennie Spetz tittar tillbaka på det språkpolitiska året 2022.

  Lämna kommentar

 • Några reflektioner kring språk och segregation

  Publicerat: .

  ”Ingen bryr sig, för där jag bor så pratar man många olika språk.” Så besvarar en skolelev i Göteborg frågan: Hur tror du folk i din stad uppfattar ditt modersmål? Svaret är ganska representativt för de svar som inkommit från Göteborgsstadsdelar där en stor del av befolkningen är flerspråkig.

  Lämna kommentar

 • Språktester i fokus

  Publicerat: .

  Valrörelsen är igång, och med den politikernas diskussioner om svenska språket. I centrum av debatten står svenska språket som verktyg för integration: Hur ska samhället få invandrade personer och deras barn att lära sig mer svenska snabbare? Det handlar inte om svenskundervisningen i skolan eller sfi (svenska för invandrare). Inte heller diskuteras det hur vi ska få fler att utbilda sig till lärare i svenska och svenska som andraspråk. Nej, de politiska förslagen handlar hittills mest om test.

  Lämna kommentar

 • Kriget och språken

  Publicerat: . Kategorier: Språkpolitik .

  Kriget i Ukraina kommer sannolikt få långsiktiga konsekvenser för de språk som talas i landet.

  Lämna kommentar

 • Språkvård i romska i Sverige

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Språkpolitik .

  Målet med den romska språkvården är att språket ska leva vidare och att romska barn ska kunna fortsätta att tala och skriva sitt språk också i framtiden. Baki Hasan på Språkrådet har arbetat som språkvårdare i romska i 15 år och berättar här om den romska språkplaneringen och arbetet med att etablera ett standardiserat skriftspråk.

  Lämna kommentar

 • Nya språkcentrum på gång

  Publicerat: . Kategorier: Nationella minoritetsspråk, Språkpolitik .

  Isof har fått regeringens uppdrag att inrätta och driva språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. För samiska finns redan ett språkcentrum som har Sametinget som huvudman.

  Lämna kommentar

 • Det språkpolitiska året 2021

  Publicerat: . Kategorier: Finska, Nationella minoritetsspråk, Samiska, Språkpolitik .

  Demokrati och pandemi, förslag om språkkrav, SAOB:s framtid och stor satsning på de nationella minoritetsspråken. Isofs utredare Jennie Spetz tittar tillbaka på det språkpolitiska året 2021

  Lämna kommentar

 • Argumenten i debatten om språkkrav behöver redas ut

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Språkpolitik .

  Ett förslag om språkkrav som villkor för medborgarskap ligger på regeringens bord sedan i januari i år. Samma språkkrav har föreslagits även för permanent uppehållstillstånd. Frågan om språkkrav för medborgarskap har debatterats länge, men den offentliga debatten har ofta varit rörig, menar Fanny Lundell Forsberg, professor i franska vid Stockholms universitet, som i Språkpolitikbloggen reder ut en del av oredan kring de skilda ståndpunkterna.

  Lämna kommentar

 • Det nordiske språkfellesskapet i trøbbel

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Språkpolitik .

  Är den nordiska språkförståelsen på väg att försvinna? Den frågan ställs i en ny rapport från Nordiska ministerrådet. Truls Stende, som är en av författarna till rapporten, skriver om läget för språkförståelsen mellan de nordiska språken. Och det gör han på norska, så att Språkpolitikbloggens läsare får möjlighet att testa sin egen språkförståelse i nordiska språk.

  Lämna kommentar

 • Språktest riskerar att exkludera många

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Språkpolitik .

  En statlig utredning har i år lagt fram ett förslag om språktest för medborgarskap. Pieter Bevelander, som har studerat språktester i olika länder, ser en risk att höga språkkunskapskrav leder till exkludering.

  Lämna kommentar

 • Vad hände med svenskan i EU?

  Publicerat: . Kategorier: Engelska, Svenska .

  Har användningen av svenska i internationella sammanhang förändrats sedan Sverige gick med i EU? Blev farhågorna om engelskans allt mer kraftfulla dominans över svenskan inom EU bekräftade? Björn Melander, professor i svenska vid Uppsala universitet, har undersökt hur språken använts i EU-sammanhang vid inträdet 1995 och kring 25-årsjubileet 2020.

  Lämna kommentar

 • Valsedeln som fäller Västerås stad?

  Publicerat: . Kategorier: Språklagen, Språkpolitik, Svenska .

  En krånglig formulering på valsedeln om Västerås flygplats vara eller icke vara har anmälts till JO. Om ärendet prövas kan det komma att sätta ribban för vad medborgarna kan förvänta sig av myndigheter när det kommer till klarspråk, menar Jennie Spetz.

  Lämna kommentar

 • Det språkpolitiska året 2020

  Publicerat: . Kategorier: Finska, Flerspråkighet, Jiddisch, Meänkieli, Minoritetslagen, Nationella minoritetsspråk, Romska, Samiska, Språklagen, Språkpolitik, Svenska, Svenskt teckenspråk .

  Stark coronaprägling, krisinformation, jubileum för minoritetspolitiken och språkkrav i svenska. Isofs utredare Jennie Spetz sammanfattar det språkpolitiska året som gått.

  Lämna kommentar

 • Vem ska ta ansvar för svenskan som vetenskapsspråk?

  Publicerat: . Kategorier: Språkpolitik, Svenska .

  Olle Josephson skriver den 23 november att Vetenskapsrådet genom att dra in stödet till den vetenskapliga tidskriften Språk och stil undergräver forskningen om svenskan och svenskans ställning som vetenskapsspråk. Som språkmyndighet med uppdrag att följa upp språklagen delar vi hans oro.

  Lämna kommentar

 • Om sverigefinskans framtid

  Publicerat: .

  Bristande hänsyn till skrivregler, svenskans övertag och talspråkigheter i skrift – sverigefinskan är hotad från flera håll. Sverigefinska språkvårdaren Paula Ehrnebo har inte gett upp hoppet om språket, men menar att insatser behövs och bör fördelas mellan regering, media och språkbrukare.

  Lämna kommentar

 • Vem läser matte på romska?

  Publicerat: . Kategorier: Nationella minoritetsspråk, Språkpolitik .

  Isofs förslag till handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken innehåller 81 förslag på hur språken kan stärkas på kort och lång sikt. Vissa av dem kan uppfattas som visionära. Men, fokus får inte hamna på hinder längs vägen, utan hur banan kan sopas fri från dessa, menar den språkpolitiska utredaren Jennie Spetz.

  Lämna kommentar

 • Spår av andra språk i svensk språkvård

  Publicerat: .

  Språkvård i svenska språket handlar faktiskt förvånansvärt mycket om andra språk. Svenskan förändras, liksom andra språk, i kontakt med andra språk, och de andra språkens status i det svenska språksamhället inverkar på svensktalandes attityder till dem.

  Lämna kommentar

 • Individens frihet eller språkliga skäl

  Publicerat: . Kategorier: Språkpolitik, Svenska .

  Det är numera okej att döpa sitt barn till J eller Kungen . Högsta förvaltningsdomstolen har på så sätt kastat omkull den namntradition som vuxit fram under århundraden, menar Sonja Entzenberg och Annette Torensjö.

  Lämna kommentar

 • Krisinformation på andra språk än svenska

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Språkpolitik .

  Dåligt översatt samhällsinformation verkar vara snarare regel än undantag. Sofia Malmgård skriver om varför översättningsprocessen fortfarande haltar, trots att Sverige varit flerspråkigt i decennier.

  Lämna kommentar

 • Förbättrad kvalitet måste vägleda sfi

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Språkpolitik .

  Att utbildningsformen kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, mer känd som sfi, är politiskt laddad är svårt att undgå. Men politiska och offentliga diskussioner kring sfi sker sällan utifrån de kvalitativa förutsättningar som är nödvändiga för att utbildningen ska kunna möta de högt ställda förväntningarna. De pedagogiska utmaningarna för att lyckas är många, skriver Maria Rydell, biträdande lektor i svenska som andraspråk. I en nu pågående utredning finns dock en ny chans att ta kvalitetsaspekten på allvar.

  Lämna kommentar

 • Gör inte svenskan till en nationalklenod

  Publicerat: . Kategorier: Svenska .

  Är svenskan det som gör oss svenska, är det språket som legitimerar nationen Sverige? Det hävdar Maria Ludvigsson i en ledare i Svenska Dagbladet apropå debatten om ett skandinaviskt flygbolags intresse för vad som är skandinavisk kultur.

  Lämna kommentar

 • Kan svenskan användas som vetenskapsspråk?

  Publicerat: . Kategorier: Svenska .

  Den starkaste drivkraften bakom den nu tioåriga språklagen var att skydda svenskan som Sveriges huvudspråk. Linus Salö gör nedslag i den då stundtals agiterade debatten och frågar sig om argumentationen står sig. Och hur ser det ut i dag: kan svenskan verkligen användas inom alla samhällsområden? Vad kan sägas säkert om det svenska språkets ställning som vetenskapsspråk?

  Lämna kommentar

 • Klarspråksidealet bygger på envägskommunikation

  Publicerat: . Kategorier: Språkpolitik, Svenska .

  Är den offentliga svenskan vårdad, enkel och begriplig? Linnea Hanell har funnit svaret, men samtidigt hittat en konflikt mellan olika kommunikationsideologier.

  Lämna kommentar

 • Fler inkluderas när radio blir mer än bara ljud

  Publicerat: . Kategorier: Språkpolitik, Svenskt teckenspråk .

  Under sommaren 2019 rasade en folkstorm på sociala medier och på debattsidor i dagstidningar. Stridsfrågan var: Varför är Sommar i P1 inte tillgängligt för döva och hörselskadade?

  Lämna kommentar

 • Grattis språklagen 10 år!

  Publicerat: . Kategorier: Språklagen, Språkpolitik .

  Vad vet gymnasieelever om språklagen och vem tror de kan ha nytta av den? I samband med att språklagen firar 10 år fick Språkrådets praktikant Hanna Reillo i uppdrag att ta tempen på gymnasieelevers kunskaper om nämnda lag.

  Lämna kommentar

 • Ett vägval för minoritetspolitiken

  Publicerat: . Kategorier: Nationella minoritetsspråk, Språkpolitik .

  Språkstadgan har satt, om än lite trögstartad, fart på den svenska minoritetspolitiken. Att Sverige ratificerade stadgan och nu ska göra sitt bästa för att efterleva den är en självklarhet. Men att fylla i åtgärder under stadgans olika rubriker kan också ha nackdelar.

  Lämna kommentar

 • Dags för ett bredare perspektiv på minoritetspolitiken

  Publicerat: . Kategorier: Finska, Nationella minoritetsspråk, Samiska, Språkpolitik .

  Vid årsskiftet gjordes ändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Ändringarna är tänkt att skärpa myndigheternas ansvar för de nationella minoritetsspråken. Men varför behövdes ändringarna och kommer de att ha någon praktisk betydelse för minoriteterna och minoritetsspråken?

  Lämna kommentar