Digitala arkivtjänster

Vi arbetar hela tiden för att digitalisera våra arkiv och samlingar. Stora delar av vårt digitaliserade material tillgängliggörs via olika digitala arkivtjänster.

 • Dialektkartan

  På Dialektkartan kan du lyssna på hundratals av Isofs äldre dialektinspelningar från olika delar av landet.

 • Folke

  Folke består av två digitala arkivtjänster, Folke sök och Folke forska , där du kan ta del av ett omfattande folkminnesmaterial som är 70 år och…

 • Hitta folkmusiken

  Databasen Hitta folkmusiken består av inspelningar av visor och låtar som visas på en karta.

 • Matkartan

  På Matkartan hittar du berättelser, recept och annat arkivmaterial som rör traditionell matkultur i Sverige.

 • Ortnamnsregistret

  Ortnamnsregistret utgör en digitaliserad version av det topografiska registret i Namnarkivet i Uppsala.

 • Skånsk ortnamnsdatabas

  Skånsk ortnamnsdatabas innehåller alla skånska bebyggelsenamn – namn på gårdar, hus, byar och tätorter – som finns i våra samlingar.

 • Sveriges medeltida personnamn – förnamnsregister Abbe–Øxvidh

  Samlingarna till ordboken Sveriges medeltida personnamn (SMP) innehåller i princip alla personnamn som har bevarats från skriftliga källor från det m…

 • Syd- och västsvensk dialektdatabas

  Databas med ett urval av våra dialektsamlingar över sydsvenska dialekter.

 • Sägenkartan

  Sägenkartan innehåller omkring 10 000 arkivuppteckningar om sägner från Sverige, Finland och Norge.

 • Ölandskartan

  En karttjänst som visar ägonamn och bebyggelsenamn på södra Öland.