Finska

Språkcentrum och språkvård för finska

Kalendern

26–27 oktober: Symposium: Perspektiv på revitalisering. Arrangör: Isof.

5 oktober: Digifika för sverigefinska förskolepedagoger. Arrangör: Isof.

2 november: Digifika för sverigefinska förskolepedagoger. Arrangör: Isof.

7 december: Digifika för sverigefinska förskolepedagoger. Arrangör: Isof.

Mer om finska språket och kulturen på isof.se: