Finska

Språkcentrum och språkvård för finska

Kalendern

11 april: Digifika för pedagoger. Arr: Språkcentrum finska, Isof.

12 april: Språkseminarium i finska. Arr: Isof.

2 maj: Digifika för pedagoger. Arr: Språkcentrum finska, Isof.

Mer om finska språket och kulturen på isof.se: