Språkcentrum finska

Språkfrämjarna på Språkcentrum finska arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.

Vårt långsiktiga mål är att öka användningen av finska både på individnivå och i samhället i stort samt att främja en fungerande överföring av finska till nästa generation.

Vi arbetar för att främja och stimulera ökad användning av finska, stärka enskildas förutsättningar för att bruka och återta språket samt sprida kunskaper om språket och hur det kan revitaliseras.

Språkfrämjande

Ett viktigt uppdrag för oss på språkcentrum är att arbeta med att främja användandet av finska. Det gör vi bland annat genom att

  • aktivt främja och stimulera ökad användning av finska i samhället
  • bistå med sakkunskap
  • utveckla metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta finska
  • sprida kunskap om revitalisering.

Kontor i Uppsala

Språkcentrums språkfrämjare har sitt kontor i Uppsala, men arbetar för språkbärare i hela landet.

Språkpolitikbloggen: Vilka är de största utmaningarna för revitaliseringen av finska?

Gruppbild.

Kirsi Kohtala-Ghane, Nadja Nieminen Mänty och Tuuli Wachowiak arbetar som språkfrämjare på Språkcentrum finska.

I ett blogginlägg på Språkpolitikbloggen berättar Isofs språkfrämjare på Språkcentrum finska om sitt arbete och sina visioner för språket.