Din rätt till meänkieli

Du har rätt att använda och utveckla ditt språk! I vissa delar av landet har du särskilt starka rättigheter att använda meänkieli.

Den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket. Språklag (2009:600) Länk till annan webbplats., § 14:1

Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Länk till annan webbplats., §11

Sedan år 2000 har meänkieli ställning som nationellt minoritetsspråk. Det innebär till exempel att du som talar meänkieli har rätt att använda språket inom olika delar av samhället och har större rätt till modermålsundervisning.

Rätten till meänkieli regleras framför allt i minoritetslagen (Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk SFS 2009:724 Länk till annan webbplats.) och språklagen (SFS 2009:600 Länk till annan webbplats.).

Rätten till modersmål

Du som är språkbärare av meänkieli har rätt att läsa meänkieli som modersmål. Skolan är skyldig att ordna modersmålsundervisning i meänkieli om det finns en elev vill ha det. Det finns inga krav på förkunskaper, en elev har rätt till modersmålsundervisning i meänkieli även om språket inte talats hemma.

Meänkieli i förvaltningsområden

I kommuner som ingår i så kallade förvaltningsområden, där det bor många som talar meänkieli, finns det extra starka rättigheter att använda språket. Till exempel ska du kunna använda meänkieli i kontakter med myndigheter. Du har även rätt att kräva förskola och äldreomsorg på meänkieli.

Förvaltningsområdet för meänkieli omfattar kommunerna Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Stockholm, Umeå och Övertorneå.

Mer om språklagar och språkliga rättigheter

Vägledning: Din rätt till nationella minoritetsspråk

Kunskapsbank om nationella minoritetsspråk: Revitalisering och rättigheter

Kunskapsbank: Lär dig mer om språkpolitik och språklagar

Länkar

Här finns länkar till andra webbplatser där du får veta mer om dina rättigheter och om förvaltningsområden. Innehållet på webbplatserna är på svenska.