Twitter

Här hittar du länkar till Isofs konton på Twitter.

Sociala medier

Namnfrågor på Twitter

Namnarkivet i Uppsala besvarar frågor om ortnamn, personnamn och övriga namn på Twitter. Twitternamnet är @namnfragor.

Språkrådets språkrådgivning

Språkrådet besvarar frågor om språk på Twitter. Observera att vårt Twitternamn är @sprakradgivning. (På Twitter är @sprakradet det norska Språkrådet.)