Insamling och dokumentation

I över 100 år har Isof och dess företrädare dokumenterat och samlat in kunskap om språk, namn och folkminnen till våra arkiv. I arkiven finns skriftliga uppteckningar, ljudinspelningar och bilder.

Målsättningen och metoderna för att samla in material har skiftat med tiden, liksom tekniken för att dokumentera och bevara. Våra samlingar består huvudsakligen av skriftliga uppteckningar och ljudinspelningar. Vi har även illustrationer och fotografier.

En vanlig metod för att samla in material är genom frågelistor. Frågelistverksamheten har pågått sedan början av 1900-talet och pågår fortfarande i dag. Varje år har vi flera insamlingar med frågelistor inom olika områden som framför allt skickas ut digitalt. De aktuella insamlingarna hittar du på sidan Berätta för oss.

På de här sidorna kan du läsa mer om materialet i våra arkiv och hur det samlas in:

Arkivens historia

Våra arkiv har en lång historia, och innehåller material från flera olika tidsperioder. På sidorna Dialektsamlingar, Folkminnessamlingar, Ortnamnssamlingar och Personnamnssamlingar kan du läsa mer om arkivens tillkomst och historia.