Frågelistor och enkäter

Berätta för oss om dina minnen, tankar och erfarenheter och bidra i pågående undersökningar!

  • Språk och plats

    1 juni 2021

    För att förstå vilka språk som talas i Sverige och vilka funktioner de har samlar Isof nu in människors tankar om språk. Välkommen att delta!

  • Tillsammans: Föreningsliv

    30 april 2021

    Isof vill dokumentera och synliggöra de vardagliga aspekterna av svenskt föreningsliv, som har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svens…