Isofs regeringsuppdrag

Det är den svenska regeringen som beslutar om ramarna för vår verksamhet och reglerar detta genom en förordning, regleringsbrev och tilldelade uppdrag.

Förordning med instruktion

Isof sorterar under Kulturdepartementet. Myndighetens övergripande arbetsuppgifter och ansvarsområden är fastställda i en så kallad förordning med instruktion från regeringen.

Regleringsbrev

I slutet av varje år får Isof ett regleringsbrev från regeringen som bland annat innehåller mål och resultatkrav samt myndighetens anslag för det kommande året.

Språkpolitiska och kulturpolitiska mål

Isof är både en språkmyndighet och en kulturarvsmyndighet. Vår verksamhet ska leda till att de nationella målen för språkpolitiken och kulturpolitiken uppfylls. Läs mer om vårt språkpolitiska och kulturpolitiska arbete i våra kunskapsbanker.

Särskilda uppdrag

Varje år får Isof i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor eller genomföra särskilda aktiviteter. Dessa särskilda uppdrag kan finnas med i regleringsbrevet eller tilldelas myndigheten under andra delar av verksamhetsåret. Ofta redovisar vi våra särskilda uppdrag i form av rapporter.

Här hittar du de särskilda uppdrag som vi arbetar med just nu.