Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

Isofs uppdrag att inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska.

Aktuellt om språkcentrum