Språkcentrum romska

Språkfrämjarna på Språkcentrum romska arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.

Vårt långsiktiga mål är att öka användningen av romska både på individnivå och i samhället i stort samt att främja en fungerande överföring av romska till nästa generation.

Vi arbetar för att främja och stimulera ökad användning av romska, stärka enskildas förutsättningar för att bruka och återta språket samt sprida kunskaper om språket och hur det kan revitaliseras.

Språkfrämjande

Ett viktigt uppdrag för oss på språkcentrum är att arbeta med att främja användandet av romska. Det gör vi bland annat genom att:

  • utveckla metoder för språkrevitalisering.
  • samla in, dokumentera och förmedla goda exempel och erfarenheter av språkrevitalisering på nationell, lokal och internationell nivå.

Kontor i Stockholm

Språkcentrums språkfrämjare har sitt kontor i Stockholm, men arbetar för språkbärare i hela landet.

Språkpolitikbloggen: Vilka är de största utmaningarna för revitaliseringen av romska?

Porträtt.

I ett blogginlägg på Språkpolitikbloggen berättar Isofs språkfrämjare på Språkcentrum romska om sitt arbete och sina visioner för språket.