Länkar & lästips

Här hittar du litteratur, lästips och länkar om och på meänkieli.

Föreningar och organisationer

Förvaltningskommuner meänkieli

Kultur och medier på meänkieli

Myndigheter

Skola och utbildning

Mer på isof.se

På isof.se hittar du mer innehåll som rör meänkieli och meänkielisk kultur.

Arkiv och insamling

Finskt och meänkieliskt material

Kunskapsbank om ortnamn i Sverige

Ortnamn på meänkieli

Kunskapsbank om årets namn och händelser

Meänkielidagen

Tornedalingarnas dag