Språkråd & språktjänster

Här hittar du svensk-finska ordlistor, Vastauspankki och annat språkligt stöd.

 • Svensk-finska ordlistor

  Här hittar du svensk-finska ordlistor inom olika ämnesområden. De flesta av våra ordlistor går att ta del av kostnadsfritt som pdf…

 • Vastauspankki

  Vastauspankki är Språkrådets finskspråkiga databas som innehåller svar på termfrågor.

 • Lexins svensk-finska lexikon

  Här hittar du Lexins digitala finsk-svenska lexikon.

 • Språkseminarium i finska

  Varje år arrangerar vi ett språkseminarium i finska tillsammans med Finlandsinstitutet i Stockholm.

 • Kieliviesti

  Kieliviesti är Isofs finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller artiklar på meänkieli.