Institutet för språk och folkminnen

Hjälp oss att förbättra isof.se

Myndigheten Isof

Lanseringskalender

Konferens om musik och minoriteter 2021

Folkminnen

Evenemang

Skarpan , Kilen och Farfarshagen

Namn

Bloggar

Nytt poddavsnitt om klarspråk

Klarspråk

Nyheter

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet. Vi samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!

Adolf och Alice