Institutet för språk och folkminnen

Det är inte alltid så lätt att få rätt

Svenska

Språkrådsbloggen

Grattis på första namnsdagen, Henry!

Namn

Nyheter

Folke – en ny arkivtjänst från Isof

Folkminnen

Nyheter

Det språkpolitiska året 2021

Språkpolitik

Språkpolitikbloggen

Vem ska få minoritetsspråkspriset?

Myndigheten Isof

Nyheter

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!