Institutet för språk och folkminnen

Nya numret av Klarspråk hyllar demokratin

Klarspråk

Nyheter

Nytt läromedel om nationella minoritetsspråk

Finska

Nyheter

Språktest riskerar att exkludera många

Språkpolitik

Språkpolitikbloggen

Namnens ekonomi – eller varför vin, medicin och tidningar säljer

Namn

Namnbloggen

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!