Institutet för språk och folkminnen

Arkivtjänster på isof.se

Myndigheten Isof

Lanseringskalender

Konferens om musik och minoriteter 2021

Folkminnen

Evenemang

Jag likar dig

Dialekter

Bloggar

Vi delar med oss av framgångsrecepten

Klarspråk

Nyheter

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet. Vi samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!