Institutet för språk och folkminnen

Arbetsförmedlingen får årets klarspråkspris

Klarspråk

Pressmeddelanden

Minoritetsspråkspriset 2022 tilldelas Sveriges Dövas Riksförbund

Svenskt teckenspråk

Pressmeddelanden

Erik Wellanders pris 2022 till Natalia Ganuza

Svenska

Pressmeddelanden

Namnlängderna under 1900-talet

Namn

Namnbloggen

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!