Institutet för språk och folkminnen

Termen tippningspunkt kan göra det abstrakta begripligt

Svenska

Språkrådsbloggen

En stark röst för kvinnokampen och folkbildningen

Dialekter

Nyheter

Seminarium: Från ord till handling

Svenskt teckenspråk

Evenemang

Tillsammans i glädje mot gemensamma mål

Folkminnen

Folkminnesbloggen

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!

Asta och Astrid

Text