Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet. Vi samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige.
Läs mer om oss!

Dagens namn och händelser

Aktuellt

Utlysning av bidrag för de nationella minoritetsspråken

Nu kan din förening eller organisation söka bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspr…

Nationella minoritetsspråk

Nyheter

Kuggade jämt nyss, körde för fort!

Ja ä jämt upptagen – kan ja ringe ôm fem minuter? Ä på apoteke å ska jämt precis betaLe , hörde jag…

Dialekter

Dialektbloggen

Höstworkshop i repris

Språklig variation var temat för Nationella språkbankens årliga höstworkshop. På språkbanken.se kan …

Flerspråkighet

Nyheter

Kuxmyran ‒ Inte så koxigt

Namnet Kuxmyran väcker en hel del förundran och frågan är vad ett kux kan vara för något. För …

Namn

Namnbloggen

Tyck till om språkcentrum!

Nu vill vi samla in synpunkter och idéer om språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska.…

Finska

Nyheter

Film: Hur kan man arbeta med klarspråk?

Folkhälsomyndigheten och Västerås stad berättar om sitt klarspråksarbete i två filmer från ett webbi…

Klarspråk

Nationella minoritetsspråk