Institutet för språk och folkminnen

Nytt läromedel om nationella minoritetsspråk

Nationella minoritetsspråk

Nyheter

Språktest riskerar att exkludera många

Språkpolitik

Språkpolitikbloggen

Namnens ekonomi – eller varför vin, medicin och tidningar säljer

Namn

Namnbloggen

Hantverksmässig malning av mjöl

Unesco – immateriellt kulturarv

Levande traditioner

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!