Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet. Vi samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige.
Läs mer om oss!

Dagens namn och händelser

Aktuellt

Kuggade jämt nyss, körde för fort!

Ja ä jämt upptagen – kan ja ringe ôm fem minuter? Ä på apoteke å ska jämt precis betaLe , hörde jag…

Dialekter

Dialektbloggen

Höstworkshop i repris

Språklig variation var temat för Nationella språkbankens årliga höstworkshop. På språkbanken.se kan …

Flerspråkighet

Nyheter

Nya projekt för att främja de nationella minoritetsspråken

Nu delar Isof ut statsbidrag till 29 nya projekt som ska främja de nationella minoritetsspråken.

Nationella minoriteter

Nationella minoritetsspråk

Kuxmyran ‒ Inte så koxigt

Namnet Kuxmyran väcker en hel del förundran och frågan är vad ett kux kan vara för något. För …

Namn

Namnbloggen

Tyck till om språkcentrum!

Nu vill vi samla in synpunkter och idéer om språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska.…

Finska

Nyheter

Film: Hur kan man arbeta med klarspråk?

Folkhälsomyndigheten och Västerås stad berättar om sitt klarspråksarbete i två filmer från ett webbi…

Klarspråk

Nyheter