Institutet för språk och folkminnen

Ökad förståelse eller symbolvärde?

Finska

Publikationer

När ugglan säger klävitt

Dialekter

Bloggar

6. Vad säger forskningen om språkkrav och medborgarskap?

Språkpolitik

Poddar

Ta del av Språkrådsdagen 2021 i efterhand

Dialekter

Nyheter

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!