Vägledning för myndigheter

Arbetar du i en kommun, region eller myndighet? Vi stödjer dig i hur du kan arbeta med nationella minoritetsspråk.

På Isof arbetar vi med att ge stöd till kommuner, regioner och myndigheter i frågor som rör nationella minoriteter, flerspråkighet och svenska som andraspråk. Här hittar du vägledningar inom området.

Din rätt till nationella minoritetsspråk

Vägledningen Din rätt till nationella minoritetsspråk berättar vilka språkliga rättigheter de nationella minoriteterna har och vilka krav som ställs på kommuner och på andra myndigheter. Vägledningen finns på svenska, finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Flerspråkighet i arbete

Flerspråkighet i arbete är en vägledning för alla som arbetar på en flerspråkig arbetsplats. Vägledningen består av tre delar. Den första delen ger en överblick över hur flerspråkighet fungerar i stora drag, den andra handlar om språkinlärning och den tredje om kommunikationen mellan förstaspråkstalare och inlärare. Sist i skriften finns en lista med saker förstaspråkstalare och arbetsgivare kan tänka på i kommunikation med andraspråkstalare.

Flerspråkig information på webbplatser

Vägledningen Flerspråkig information på webbplatser – praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser ger råd om hur myndigheter ska nå ut med information och service till alla i ett flerspråkigt samhälle. Skriften är från år 2012 och innehåller i nuläget viss information och länkar som är föråldrade. Arbetet med att uppdatera vägledningen pågår.