Med andra ord

Isof är en expertmyndighet med uppdrag att samla in, bygga upp och sprida kunskap om språk och kultur. Här hittar du texter och debattartiklar där vi som språk- och kulturarvsmyndighet ger vidgade perspektiv och tillför ny kunskap i aktuella samhällsfrågor.

 • Läkare behöver också tolkar

  9 augusti 2022

  Varje dag genomförs på sjukhus och vårdcentraler i Sverige samtal mellan patienter och läkare, vilka möjliggörs av en tolk. Tolken behövs för att såv…

 • Det allmänna har ett ansvar för svenskan

  9 december 2021

  Det är angeläget att diskutera statens roll i en långsiktig och stabil finansiering av en språklig infrastruktur för det svenska språket, menar Isof …

 • Isofs syn på förslaget om språkkrav

  27 maj 2021

  Institutet för språk och folkminnen (Isof) har lämnat remissvar och särskilt yttrat sig om förslaget på språkkrav för svenskt medborgarskap.