Instagram

Här hittar du länkar till Isofs instagramkonton.

Sociala medier

Folkminnen Länk till annan webbplats.

Här visar vi bilder med anknytning till våra folkminnesarkiv.

Kansallinen suomen kielikeskus

Språkcentrum för finska. Vi arbetar för att främja och stimulera ökad användning av finska, stärka enskildas förutsättningar för att bruka och återta språket samt sprida kunskaper om språket och hur det kan revitaliseras.

Språkcentrum romska

Språkfrämjarna på Språkcentrum romska arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.

Jiddisch / ייִדיש

Här kan du följa Nationellt språkcentrum för jiddisch.

Meänkieli Länk till annan webbplats.

Här visar vi bilder och informerar om vår verksamhet om och på meänkieli.