Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att samla in, bygga upp och sprida kunskap om språk och kultur i Sverige. Här kan du läsa mer om oss, vårt uppdrag och hur vi redovisar det.

 • Expertområden

  Vi är experter på språk och kultur i Sverige och verkar inom flera olika expertområden.

 • Remissvar och yttranden

  Vi besvarar remisser om språk och kultur och yttrar oss i frågor som rör myndigheten.

 • Samarbeten

  Vi samarbetar med eller är värd för en rad olika expert- och referensgrupper.

 • Isofs regeringsuppdrag

  Vi är en myndighet som bedriver vår verksamhet på uppdrag av regeringen.

 • Redovisningar

  Vi redovisar vår verksamhet i form av årsredovisningar och rapporter.

 • Om myndigheten

  Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet i Sverige.