Om oss

Isof har språkcentrum och språkvård för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska.

Nationella språkcentrum

Isof har i uppdrag av regeringen att driva språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Nationella språkcentrum ska ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige.

Språkvård nationella minoritetsspråk

Isof ansvarar för språkvården av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Språkvården ger språkliga råd och rekommendationer, tar fram ordlistor och termer och följer språkets utveckling i Sverige.

Språkcentrum och språkvård för samiska

Sametinget ansvarar för språkvården av samiska och ansvarar för flera samiska språkcentrum. Läs mer på webbplatsen sametinget.se Länk till annan webbplats..