Expertområden

Vi har många experter som arbetar inom olika expertområden. Klicka in dig på ett expertområde för att ta reda på vad vi arbetar med och vilket stöd vi erbjuder.

 • Dialekter

  Vi forskar, sprider kunskap och tillgängliggör arkivmaterial om dialekter.

 • Fackspråk och terminologi

  Vi följer, främjar och samordnar terminologiarbete inom offentlig förvaltning.

 • Finska

  Vi ansvarar för språkvården av och sprider kunskap om språket finska i Sverige.

 • Flerspråkighet

  Vi överblickar och främjar användandet av alla språk som brukas i Sverige.

 • Folkminnen

  Vi forskar, sprider kunskap och tillgängliggör arkivmaterial om folkminnen.

 • Jiddisch

  Vi ansvarar för språkvården av och sprider kunskap om språket jiddisch i Sverige.

 • Klarspråk

  Vi stöttar och inspirerar myndigheter och organisationer att skriva vårdat, enkelt och begripligt.

 • Meänkieli

 • Namn

  Vi forskar, sprider kunskap och tillgängliggör arkivmaterial om ortnamn och personnamn.

 • Nationella minoritetsspråk

  Vi ansvarar för att främja Sveriges nationella minoritetsspråk, samt svenskt teckenspråk.

 • Romska

  Vi ansvarar för språkvården av och sprider kunskap om språket romska i Sverige.

 • Språkpolitik

  Vi informerar och upplyser om Sveriges språklagar och språksituation.

 • Språkteknologi

  Vi arbetar med språkteknologi och sprider kunskap om språk och it i Sverige.

 • Svenska

  Vi ansvarar för språkvården av och sprider kunskap om svenska språket.

 • Svenskt teckenspråk

  Vi ansvarar för språkvården av och sprider kunskap om svenskt teckenspråk.

 • Unesco – immateriellt kulturarv

  Vi ansvarar för Sveriges arbete med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet.