Finska

Vi ansvarar för språkvården av finska i Sverige, och genom språkcentrum arbetar vi för att främja användningen av finska i hela landet.

Du hittar information om och på finska samlat på våra nya webbsidor:

Språkcentrum finska

Språkcentrum finska arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.

Språkvård finska

Vi ansvarar för språkvården av finska i Sverige. Vi ger råd och rekommendationer om finska språket, tar fram svensk-finska ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling.

Språktjänster och språkrådgivning i finska

Vi ger råd i frågor om finska språket, ger rekommendationer till översättningar och tar fram ordlistor inom olika samhällsområden. I databasen Vastauspankki samlar vi vanliga språkfrågor. Vi svarar på frågor via telefon och e-post under särskilda tider.

Ordlistor och lexikon

Vi tar fram ordlistor inom olika samhällsområden. De flesta ordlistorna går att ta del av som pdf och öppna data, några av dem går även att beställa i tryckt form.

Språkrevitalisering

Vi arbetar för att främja och stimulera ökad användning av finska, stärka enskildas förutsättningar för att bruka och återta språket samt sprida kunskaper om språket och hur det kan revitaliseras.

Utbildningar och seminarier

Vi håller föreläsningar samt ordnar kurser och seminarier. Varje år arrangerar vi språkseminarier i finska.

Läromedel

Vi tar fram läromedel om och på finska, till exempel för modersmålsundervisning.

Projekt och publikationer

Vi följer finskans utveckling och tar fram rapporter och publikationer om språket och dess utveckling. Den finskspråkiga tidskriften Kieliviesti utkommer med fyra nummer per år. 

Information och kunskapsspridning

Vi informerar om finska språket via webbplatsen, nyhetsbrev och sociala medier. Nyheter och information finns både på svenska och på finska.

Kontakt och telefontider

På våra kontaktsidor hittar du kontaktuppgifter och telefontider.