Namn

Vi forskar och sprider kunskap om namn och namnbruk i Sverige. Vi bearbetar, bevarar och tillgängliggör Isofs namnsamlingar samt dokumenterar och samlar in nytt namnmaterial. Vi arbetar även med namnvård i relation till det officiella namnbruket i landet.

Vad är egentligen namn?

Pompe, Vättern, Pajala, Röda rummet, Zlatan, Stockholm, Ronja, Lindex, Eva, Jåhkåmåhkke, Lindberg, Björklöven, Globen, Magnus Ladulås ... Med namn avser vi egennamn, det vill säga benämningar som hänför sig till enskilda platser, personer eller saker (företeelser). Namn är en viktig del i vårt språk och en förutsättning för att vi smidigt ska kunna tala om en viss plats, en viss person eller en viss företeelse.

Vi samlar in och tillgängliggör arkivmaterial

Isof har namnarkiv som är tillgängliga för alla. Du kan besöka våra arkiv och studera vårt arkivmaterial eller ta del av materialet digitalt genom våra sökbara webbtjänster som Ortnamnsregistret och Sveriges medeltida personnamn. I våra samlingar dokumenteras namnbruket i Sverige, såväl vad gäller ortnamn som personnamn och övriga namn.

Vi bedriver forskning och bearbetar material

Vi forskar och sprider kunskap kring namns ålder, ursprung, betydelse och användning samt om det allmänna namnskick som namnen ingår i. Vår forskning om namn är samhällsrelevant och verkar för ökad kunskap i samverkan med andra aktörer, exempelvis universitet och högskolor.

Vi informerar och sprider kunskap

Vi sprider kunskap om namn på många olika sätt, till exempel genom att medverka som experter i medier, genom att skriva artiklar och böcker och ta fram läromedel eller genom att förmedla kunskap i kunskapsbanker, bloggar och webbutställningar här på vår webb.

Vi svarar på frågor, ger råd och tar fram riktlinjer

Vi är experter på namn och besvarar såväl allmänhetens som forskarkollegors frågor om ortnamn, personnamn samt övriga namn och om namnsamlingarna i Isofs arkiv. Vi gör även utredningar som underlag till svar på remisser från andra myndigheter, och deltar i olika nationella och internationella expertgrupper och samarbeten.

Kontakt och telefontider

På vår kontaktsida för frågor om namn hittar du kontaktuppgifter och telefontider.