Romska

Vi ansvarar för språkvården av romska i Sverige, och genom språkcentrum arbetar vi för att främja användningen av romska i hela landet.

Du hittar information om romska samlat på våra nya webbsidor:

Språkcentrum romska

Språkcentrum romska arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.

Språkrådgivning i romska

Vi ger råd i frågor om romska och ger rekommendationer till översättningar. Vi svarar på frågor via telefon och e-post under särskilda tider.

Ordlistor och vägledning

Vi tar fram ordlistor inom olika samhällsområden. De flesta av våra ordlistor finns som pdf, vissa går även att beställa i tryckt format.

Vi tar också fram vägledningar och rådgivande information för dig som arbetar med romska språket.

Evenemang och seminarier

Vi håller föreläsningar, och ordnar olika aktiviteter och evenemang. Varje år arrangerar vi språkvårdsseminarium i romska.

Publikationer och rapporter

Vi följer romskans utveckling, och tar fram rapporter och publikationer om språket och dess utveckling.

Läromedel

Vi tar fram läromedel om romska, till exempel för modersmålsundervisning.

Information och kunskapsspridning

Vi informerar om romska via webbplatsen och sociala medier.

Kontakt och telefontider

Här hittar du kontaktuppgifter och telefontider.