Romska

Vi ansvarar för språkvården av romska i Sverige. Vi ger råd och rekommendationer om romska, tar fram ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling.

Språkrådgivning i romska

Vi ger råd i frågor om romska och ger rekommendationer till översättningar. Vi svarar på frågor via telefon och e-post under särskilda tider.

Ordlistor och vägledning

Vi tar fram ordlistor inom olika samhällsområden. De flesta av våra ordlistor finns som pdf, vissa går även att beställa i tryckt format.

Vi tar också fram vägledningar och rådgivande information för dig som arbetar med romska språket.

Seminarier och utbildningar

Vi håller föreläsningar, och ordnar kurser och seminarier. Varje år arrangerar vi språkvårdsseminarier i romska.

Publikationer och rapporter

Vi följer romskans utveckling, och tar fram rapporter och publikationer om språket och dess utveckling.

Läromedel

Vi tar fram läromedel om romska, till exempel för modersmålsundervisning.

Information och kunskapsspridning

Vi informerar om romska via webbplatsen och sociala medier. Vår facebooksida Romska/Romani čhib är om, och delvis på, romska. Här kan man diskutera saker som har med det nationella minoritetsspråket romska att göra.

Kontakt och telefontider

På vår kontaktsida för språkfrågor om romska hittar du kontaktuppgifter och telefontider.