Språkpolitik

Vi informerar och upplyser om Sveriges språklagar och språksituation.

Vi verkar för att språksituationen i Sverige utvecklar sig i enlighet med riksdagens fyra mål för svensk språkpolitik:

  • Svenska ska vara huvudspråk i Sverige.
  • Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.
  • Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.
  • Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Information och kunskapsspridning

Vi informerar och upplyser om Sveriges språklagar och språksituation. I Språkpolitikbloggen ger vi olika infallsvinklar och kommentarer om språklagar och språkpolitik i Sverige

Råd och vägledning

Vi ger råd och vägledning i olika språkpolitiska frågor, bland annat genom att upplysa andra myndigheter om vad den svenska språkpolitiken betyder för dem.

Rapporter och publikationer

Vi undersöker löpande läget för språken i Sverige, och publicerar resultatet i rapporter och andra publikationer.

Kontakt

På vår kontaktsida för frågor om språkpolitik hittar du kontaktuppgifter till oss.