Ny uppdaterad version av Språklagen i praktiken

Nu finns det nya exempel, resonemang och intervjuer som hjälper offentliga verksamheter att uppfylla språklagens krav och ge bättre service till medborgarna.

omslag

Räcker det att ni publicerar myndighetens senaste rapport på engelska? Hur kan er kommun kan främja svenskt teckenspråk i praktiken? Vilken service bör – eller ska! – ni ge på nationella minoritetsspråk? Du hittar uppdaterade svar på dessa och många andra frågor, tillsammans med intervjuer, tips och goda exempel, i Språklagen i praktiken (senast utgiven 2011).

Läs som pdf