Lär dig mer om språkpolitik och språklagar

En kunskapsbank om minoritetsspråklagen, språklagen och språkpolitiskt arbete.

  • Språkpolitik i Sverige

    Alla ska ha rätt till språk. Det är ett av de fyra överordnade målen för svensk språkpolitik.

  • Språklagen

    Sverige har sedan 2009 en språklag som reglerar svenskans och andra språks ställning i Sverige.

  • Minoritetslagen

    Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010.