Mer kultur till fler

Fler i hela landet ska kunna ta del av den kunskap vi samlar in och bygger upp om språk och kultur i Sverige.

Kultur i hela landet är namnet på regeringens skrivelse om myndigheternas, regionernas och kommunernas ansvar att arbeta för det kulturpolitiska målet att alla i Sverige ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

Isof arbetar aktivt med att fler i hela landet ska kunna ta del av myndighetens kunskap och arkivsamlingar och redovisar även insatserna i myndighetens årsredovisning. Här beskriver vi vårt arbete med att kunna ge mer kultur till fler.

Arkivbesök

Genom att hålla arkiven öppna för besök möjliggör vi för alla, även de personer som inte fullt ut är digitala, att ta del av det kulturarvsmaterial som finns i arkiven.

Digital förmedling

Genom vår webbplats, digitala arkiv- och språktjänster och sociala kanaler möjliggör vi för fler att ta del av kunskap, stöd och arkivsamlingar samt på olika sätt bidra till kulturarvet.

Föredrag och evenemang

Våra experter medverkar löpande i föredrag och evenemang hos museer, hembygdsföreningar, kulturhus, bibliotek och andra publika arenor i olika delar av landet. Vi anordnar även själva publika föredrag och evenemang i fysisk och digital form.

Insamlingar

Genom insamlingar på webben ger vi alla som vill möjlighet att bidra till kulturarvet genom att dela med sig av berättelser och erfarenheter till arkiven.

Medverkan i medier

Vår verksamhet intresserar lokala, regionala och nationella medier och våra experter delar löpande med sig av kunskap i intervjuer samt stående inslag i radio, poddar, tv, tidningar och andra medier.

Nätverk och samarbeten

Våra medarbetare medverkar i olika myndighetssamarbeten, nätverk, kommittéer och samråd som i förlängningen bidrar till att fler får tillgång till kunskap och stöd i frågor som rör språk och kultur i Sverige.

Råd och stöd

Vårt arbete med att svara på frågor och ge stöd är betydelsefullt för yrkespersoner i deras dagliga arbete och för enskilda personer som får reda på mer om sitt kulturarv, sin historia eller sitt språk.