Klarspråk i världen

Det är inte bara vi i Sverige och vi i Norden som arbetar med klarspråk. Arbetet med begripligare texter pågår runt hela jordklotet.

Jordglob.

Nordiskt samarbete

Språkmyndigheterna i de nordiska länderna samarbetar på många sätt, till exempel genom det nordiska klarspråksnätverket. Vi arrangerar bland annat gemensamma klarspråkskonferenser, den senaste ordnades av oss i Sverige i november 2020 (läs mer om konferensen på sidan Klarspråk 2020) och nästa arrangeras av Island i maj 2023 (Klarsprog 2023 Länk till annan webbplats.).

På samlingssidan Klart språk i Norden Länk till annan webbplats. finns konferensvolymer från tidigare nordiska klarspråkskonferenser.

Internationellt samarbete

På engelska heter klarspråk ”plain language”. (Ibland används även ”plain communication” eller ”clear communication”.) Det finns två internationella klarspråksorganisationer, Plain och Clarity, som båda har medlemmar i alla världsdelar:

Organisationen Clarity är mer inriktad på juridiska texter, med många jurister bland sina medlemmar, medan Plain är öppen för alla slags klarspråksentusiaster. Gå gärna med i Plain! Länk till annan webbplats.

Varje år arrangeras en internationell klarspråkskonferens. Traditionellt är Plain arrangör vartannat år och Clarity vartannat år, men 2020 och 2021 anordnades gemensamma, digitala konferenser. 2023 anordnade Plain en konferens i Buenos Aires, Argentina.

Organisationerna har gemensamt i The International Plain Language Federation Länk till annan webbplats. tagit fram en internationell ISO-standard för klarspråk. Standarden finns att köpa från Svenska institutet för standarder (SIS) Länk till annan webbplats..

Bäst i världen?

Bäst i världen – framtiden för klarspråksarbetet i de nordiska länderna. Det var temat för det avslutande panelsamtalet med det nordiska klarspråksnätverket från konferensen Klarspråk 2020.

Klarspråk världen runt

Exempel på klarspråksarbete i andra delar av världen: