Migration i alla tider

Migration har varit en naturlig del av vår tillvaro i alla tider, ända sedan människans förhistoriska gryning.

Ilustration med människor i rörelse.

För omkring 200 000 år sedan utvecklades vår art, Homo sapiens, i Afrika och under de kommande årtusendena spreds vi först över Afrika och sedan över hela världen – Europa, Asien, Australien och Amerika. Anledningarna till att våra ursprungliga förfäder flyttade kortare eller längre sträckor ut i världen var ungefär de samma som vi har i dag: för att få det bättre, för att upptäcka något nytt eller för att de blev tvungna.

Därför flyttar vi

Även om färdmedlen och resmålen har ändrats med tiden, är de grundläggande drivkafterna bakom såväl större migrationsvågor som individuella flyttar i stort sett desamma.

Ofta finns det ekonomiska skäl, alltså en önskan om att få det bättre – hitta nya jaktmarker eller odlingsmark, få bättre jobb och levnadsstandard eller möjlighet att studera till drömjobbet. Det kan också vara sociala skäl, till exempel att man blir kär i någon i ett annat land eller att man har delar av sin familj på en annan plats. En del flyttar till andra länder för att få större frihet och möjlighet att leva på det sätt som man vill. Andra flyttar av äventyrslust och önskan att upptäcka nya platser.

Det finns också många människor som flyttar för att de är tvingade av exempelvis förtryck, krig, hungersnöd och naturkatastrofer. Just nu befinner vi oss i en tid av många sådana påtvingade migrationer – enligt siffror från FN:s flyktingorgan UNHCR Länk till annan webbplats. var det under 2020 mer än 82 miljoner människor i världen som tvingades i flykt.

Stora flyttvågor

På individnivå är flyttar och rörelser något som pågår hela tiden. Men det finns också perioder då väldigt många människor flyttar på samma gång, och av liknande skäl. Under 1800- och 1900-talen skedde en omfattande urbanisering, då många människor flyttade från landsbygden till staden. Mellan åren 1821 och 1930 utvandrade sammanlagt 33 miljoner européer till Nordamerika, något som har kallats historiens största folkvandring. Under 2010-talet då konflikter och krig runtom i världen har lett till att många människor tvingats på flykt.

På sidan Flyttar till, från och inom Sverige kan du läsa mer om några större förflyttningsvågor som påverkat Sverige i historisk tid.

Källor och lästips

Migrationsordlista

Migration
Samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd (från latinets migraʹtio ’vandring’, ’flyttning’).

Emigration
Utvandring från ett land (till ett annat land).

Immigration
Invandring till ett land (från ett annat land).

Intern migration
Inrikes migration.

Extern migration
Migration mellan länder.

Cirkulär migration
Intern migration inom ett begränsat område, till exempel mellan gårdar eller grannbyar.

Frivillig migration
När man flyttar frivilligt, till exempel för att studera eller jobba på en annan plats.

Påtvingad migration
När man blir tvungen att flytta, till exempel på grund av krig och katastrofer.