Namn på fordon

Fordon och farkoster, till exempel bilar och flygplan, får ofta egna namn. De här namnen ska hållas isär från de modellnamn som alla bilar har, till exempel Renault Zoe eller Ford Amazon.

Bilkö

Många bilägare namnger sina bilar.

Privatbilar

Många bilägare ger sin bil ett individuellt namn. Namnen har ofta en humoristisk prägel, och används i en liten namnbrukarkrets runt ägaren.

Privatbilar kan till exempel namnges utifrån sina registreringsbokstäver (Olga efter bokstäverna OLG), efter färg och form (Röda Faran) eller efter märke och modell. Det är också vanligt att låna namn från personnamn (Hulda, Andersson) eller från namn på fiktiva gestalter (en brun Saab kallades för Sniff eftersom Sniff i den tecknade Muminvärlden hade samma färg). Andra namn kan vara ironiska, till exempel Pärlan eller Blixten om en gammal risig bil.

Lokomotiv

I dag namnges inte lokomotiv eller tåg i någon större utsträckning, utan får istället identifierande nummer. Men äldre tiders lokomotiv fick ofta individuella namn, kanske för att de sågs som ersättare för hästarna (läs mer om hästnamn här).

Liksom fartygsnamnen (som du kan läsa mer om här) fick loken ofta namn som kunde kopplas till styrka och snabbhet, till exempel Rapide och Victory. Det var också vanligt att namnge loken efter kungligheter eller andra betydelsefulla personer. I Sverige kunde loken få namn efter ägaren eller efter de platser som järnvägen gick mellan.

Flygplan

De första flygplanen hade ofta individuella namn. Bröderna Wrights Wright Flyer och Charles Lindberghs Spirit of St. Louis är två kända exempel från det tidiga 1900-talet. En del flygbolag namnger fortfarande sina flygplan. I SAS flotta har planen haft namn som Dana Viking, Reidar Viking och så vidare, alltså en systembunden namngivning där alla namn har Viking som andra led. 

Lästips om namn på fordon och farkoster

Karlsson, Hugo (1994): Namn på ånglokomotiv. I: Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4–6 december 1991. S. 203–15.

Kvillerud, Reinert (1994): Vardagliga namn på bilar. En studie om namngivning. I: Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4–6 december 1991. S. 229–242.

Leibring, Katharina (2013): Namn på fordon, farkoster och färdmedel. I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Länk till annan webbplats. Red. av Staffan Nyström m.fl. Version 2 (2021-02-25). Uppsala. S. 254–256.

Utterström, Gudrun (1994): Trollhättan, Roxen … Om namn på svenska lok. I: Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4–6 december 1991. S. 217–228.