Ord som flyttar

Det är inte bara människor som migrerar. De flesta språk rymmer en mängd ord som i något skede av historien invandrat från ett annat språk.

Migration, resor och möten med andra språk och kulturer lämnar ofta språkliga spår i form av lånord. Ibland är lånorden ett resultat av att många människor med ett visst språk flyttar till ett område där andra språk talas, och i det mötet kan språken påverka varandra. Andra gånger hämtas lånorden från det språk som ligger närmast tillhands när nya fenomen och företeelser kräver nya ord. Tyskans stora inflytande på svenskan under medeltiden är ett exempel på båda delarna – många tyskar invandrade då till Visby och andra svenska städer. Eftersom de bosatte sig i städerna och ofta arbetade som hantverkare och köpmän lånade svenskan in särskilt många ord på just det området – stad, köpman och betala är några exempel.

På de här sidorna tittar vi på ord som svenskan lånat in från olika språk, och på ord som svenskan lånat ut till andra.

Lånord i svenskan

När du i dag talar svenska är kanske mer än hälften av orden du använder från början lånord från andra språk. Vissa lånades in för tusentals år sedan, medan andra dök upp för några månader sedan. I dag är det engelskan som har mest inflytande, på medeltiden var det tyskan och på 1700-talet franskan.

Svenska lånord i andra språk

Svenskan har ägnat sig mer åt import än export vad gäller lånord. Men visst har även svenskan lämnat spår i andra språk – ombudsman och smorgasbord är de kanske mest kända exemplen. Om dem och andra ord som svenskan exporterat kan du läsa här: