Väsen på nätet – skrämmande clowner och internetspöken

Ingen annanstans sprids läskiga historier lika snabbt som på internet. Nätet har gett upphov till många nya väsen och där sprids också berättelser över hela världen.

Skugglik figur med mörk kostym och långa armar.

Slenderman tillhör de väsen som uppstått på nätet. Foto: Malu Zhao (CC BY-NC).

Creepy pasta och andra skräckberättelser

Många berättelser skapas, byggs ut och sprids över internet. I en del fall kan det handla om figurer som skapas av en känd upphovsman men som senare broderas ut av andra och ger upphov till skräckberättelser, på och utanför internet. I andra fall är det en form av skrivövningar där skribenter på internetforum skriver sina egna spökberättelser som sedan andra för vidare och bygger ut. Den senare formen kallas creepy pasta, av att man skriver något kusligt (creepy) och kopierar och klistrar in (pasta), men då ofta i en något förändrad form. Människan har alltid ändrat och anpassat berättelser vilket gör att detta bara är en ny uttrycksform för en liknande företeelse.

Skrattande hunden och Slenderman

Ibland kan berättelserna vara kortlivade, men stundtals biter de sig fast och lever nästan sina egna liv på olika nätforum. Det kan röra sig om mystiska omständigheter i datorspel, spökbilder, Youtube-klipp av märkliga figurer, traditionella skräckberättelser eller något annat skrämmande. Ett exempel på detta är den så kallade Skrattande hunden. Den består egentligen av läskiga foto- och filmmontage och är en otäck figur som skapats på internet. Det sägs att den som finner den, det vill säga den riktiga bilden med den otäckt leende hunden, kommer att bli galen. Det mänskliga ögat sägs inte vara kapabelt att uthärda den snedvridna och skrämmande bilden.

Just fotografier med mystiska inslag är vanliga på nätet. Det kan vara siluetten av någon mystisk figur eller ett spökansikte som döljer sig någonstans i ett fotografi. Ofta rör det sig om medveten fotoredigering, där just syftet med den manipulerade bilden är att skrämma eller chockera. I samband med chockartade händelser som 9/11 eller tsunamin i Japan finns det också bilder eller videoklipp där något som anses märkligt ringas in: Det kan vara en mystisk kroppsform av ett väsen eller ett ansikte som visar sig på ett oväntat ställe. Dessa sprids sedan runt på nätet och visas inte sällan på Youtube med en berättarröst som försöker få tittaren att bli övertygad om att det som visas är oförklarligt och att det därför kan vara något övernaturligt.

Några exempel på internetväsen, eller skrämmande figurer som florerat på nätet och påminner om väsen och som senare ”klivit ut” från nätet är spökclowner, getmannen och Slenderman.

Nya gestalter och medier, men samma rädsla

Rädslor för olika gestalter har funnits i alla tider och i våra folkminnesarkiv finns det mängder av beskrivningar av kusliga figurer. Vad folk är rädda för varierar och knyts ofta till rädslor i samhället i stort. I äldre tid kunde det vara rädslor för vissa etniska grupper eller yrken som ansågs ha en låg status, till exempel bödlar eller personer som ansågs trolldomskunniga. Det kunde också handla om övernaturliga väsen som skogsrået, näcken, Djävulen eller spöken.

Även om samma motiv kunde förekomma i olika delar av världen, fanns det i äldre tid ingen motsvarighet till dagens medier och den hastighet med vilken rykten och rädslor sprids. Inte heller att merparten av olika åldersgrupper i dag ständigt är uppkopplade och kan sprida rykten och kommunicera världen över. Tidigare förmedlades denna typ av berättelser muntligt och gick i regel från person till person, eller så spreds de genom tryckta texter som böcker och dagstidningar.

Länkar och lästips om väsen på nätet

Jack Werner: Creepypasta: spökhistorier från internet (2014, utökad nyutgåva 2020).