Svenska som andraspråk i skolan i skolan

Elever med annat förstaspråk än svenska eller elever som av andra skäl har behov av det, kan läsa ämnet svenska som andraspråk i skolan istället för svenska.

Svenska som andraspråk är svenska som lärs in i den miljö där språket används som det huvudsakliga kommunikationsmedlet. För många av Sveriges invandrade är alltså svenska ett andraspråk. Svenska kan även läsas som främmande språk. Då är det svenska som lärs in utanför den miljö där språket används som huvudsakligt kommunikationsmedel, till exempel vid utländska universitet.

Svenska som andraspråk i skolan

De elever som läser svenska som andraspråk fokuserar mer än i ämnet svenska på språkets formsida, till exempel på svenskans grammatik och på ordinlärning. I undervisningen ingår också att bli medveten om den egna flerspråkigheten. Ämnet innehåller precis som svenska också skönlitteratur, kunskap om olika genrer och textkunskap av olika slag. Ett betyg i svenska som andraspråk är likvärdigt med ett betyg i svenska om man till exempel vill söka till högskola.

Svenska som andraspråk för vuxna

Människor som kommit till Sverige i vuxen ålder börjar ofta sina språkstudier i svenska på sfi, svenska för invandrare. Den som vill fortsätta sina studier efter sfi kan läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå och därefter på gymnasial nivå.