Kommersiella namn

Med kommersiella namn menas namn på företag, varumärken och produkter.

Skyltar med butiksnamn som hänger på en vägg.

Sedan slutet av 1800-talet är det i Sverige lag på att alla företag ska ha ett namn. Till en början skulle innehavarens namn alltid ingå i företagsnamnet, men den bestämmelsen togs bort år 1974. De tidiga företagsnamnen innehöll därför ofta ägarens efternamn tillsammans med en beskrivande del av företagets verksamhet, till exempel Sjöbergs Kaffehandel. Denna typ av företagsnamn lever kvar fortfarande i dag, men är inte längre dominerande.

Företagsnamn speglar samhället

Företagsnamnen speglar hur samhället har förändrats med tiden. I takt med att samhället informaliserats har efternamnen bytts ut mot förnamn (Mårtens vvs, Kafé Göta). Företagsnamnen har också blivit mindre tydligt beskrivande vad som säljs eller tillhandahålls. Namnen är nu mer associativa (Du Kan Nu, ett jobbcoachföretag) och kan även bestå av initialord (IKEA).

Kommersiella namn, till exempel namn på butiker eller restauranger, är i flera fall bildade på andra språk än svenska. Inflytandet från högstatusspråken engelska och franska har blivit vanligare, och det gamla högstatusspråket latin är också populärt att plocka in i företagsnamn (Previa, Verto, Volvo). Genom val av språk i kombination med val av typsnitt, färg och så vidare signaleras ofta ett budskap till den potentiella kunden. I namn på restauranger ser vi ofta franska, italienska och spanska, språk och länder som vanligen förknippas med gastronomi. Genom språkval i namnet signaleras dels vilken typ av mat som serveras, dels att maten håller hög kvalitet. I namn på verksamheter inom skönhetsbranschen används också franska, ett språk vi förknippar med lyx och flärd. Namn bildade av engelska ord signalerar ofta vad som brukar kallas urban coolness och möter ofta inom mode- eller nöjesbranschen.

Humor och ordlekar

Inom vissa områden är humor och ordlekar ett viktigt inslag i namngivningen. Ett sådant område är frisersalonger som både i Sverige och andra länder ofta får humoristiska och tvetydiga namn. Några sådana exempel är Huvudsaken, Sax & Fön, Klipp till frisören och Agaton Sax.

Varumärken och produktnamn

Namn på varumärken och produkter räknas till samma namnkategori som företagsnamn – kommersiella namn. Variationsrikedomen för dessa namn är stor, men några återkommande inslag är:

  • Personnamn (Ekströms blåbärssoppa)
  • Ortnamn (Frödinge ostkaka)
  • Teleskopord (Findus från ordet fruktindustri)
  • Akronymer (BOB för Bra och Billigt)
  • Nyskapade ord och uttryck (Risifrutti)

Liksom för företagsnamnen finns en trend att namnen blir mindre beskrivande.

Lästips företagsnamn

Bergien, Angelika, 2007: In search of the perfect name. Prototypical and iconic effects of linguistic patterns in company names. I: Names in commerce and industry. Past and present. Ed. by Ludger Kremer & Elke Ronneberger-Sibold. Berlin. S. 259–272.

Cotticelli Kurras, Paola, 2021: The hidden power of the words. The Italian brand names for wines. I: The economy in names. Values, branding and globalization. Proceedings of Names in the Economy 6. International Conference, Uppsala 3–5 June 2019. Ed. by Katharina Leibring, Leila Mattfolk, Kristina Neumüller, Staffan Nyström, and Elin Pihl. Uppsala.

Leibring, Katharina 2013: Namn på företag och varumärken. I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn Länk till annan webbplats.. Red. av Staffan Nyström m.fl. Version 2 (2021-02-25). Uppsala. S. 247–261.

Leibring, Katharina, 2012: From Backmans blommor to Hairstyle by Lena. The use of personal names in the names of small companies in Sweden. I: Names as language and capital. Proceedings Names in the Economy III, Amsterdam, 11–13 June 2009.

Leibring, Katharina, 2014: Surnames in names of companies in Sweden. I: Linguistik der Familiennamen. Hrsg. Friedrich Debus, Rita Heuser & Damaris Nübling. Hildesheim. (Germanistische Linguistik 225–227.) S. 395–417.

Lunell, Erika, 2021: Trade marks with multiple messages. A problem of distinctiveness. I: The economy in names. Values, branding and globalization. Proceedings of Names in the Economy 6. International Conference, Uppsala 3–5 June 2019. Ed. by Katharina Leibring, Leila Mattfolk, Kristina Neumüller, Staffan Nyström, and Elin Pihl. Uppsala.

Löfdahl, Maria & Wenner, Lena, 2017: Från Ebbes hörna till Alsalam moské. En studie av det språkliga landskapet i en del av Göteborg. I: Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21–23 oktober 2015 Länk till annan webbplats..

Mattfolk, Leila (2020): ”Inte skulle jag ha reagerat att «herre gud hur kan de göra så mot svenska språket!» inte” – om engelska företagsnamn i Svenskfinland Länk till annan webbplats.. I: Bloggen New trends in Nordic Socio-onomastics.

Sjöblom, Paula, 2016: Commercial names. I: The Oxford handbook of names and naming. Ed. by Carole Hough. Oxford. S. 453–464.