Finsk-ugriska språk

De finsk-ugriska språken finska, meänkieli och samiska talas i stora delar av Norden.

Släktträd för den finsk-ugriska språkfamiljen.

Finsk-ugriska språk är en grupp språk inom den uraliska språkfamiljen som huvudsakligen talas i skogsbältet från floden Ob och västerut. Dit hör till exempel samiska och östersjöfinska språk som finska, meänkieli och estniska. Till gruppen hör också det ugriska språket ungerska. De finsk-ugriska språken har i allmänhet många kasus.

Finska

Finska är det största av Finlands två nationalspråk (officiella språk) jämte svenskan, och ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.

Meänkieli

Meänkieli är också ett finskt-ugriskt språk, närmast besläktat med finska och kvänska. Det är också ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Kvänska talas av den kvänska folkgruppen i norra Norge, men det finns kväner även i Sverige. Meänkieli och kvänska har stora likheter.

Samiska

Samiska talas främst i det område som kallas Sápmi, det vill säga de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

Samiska är egentligen inte ett språk utan flera olika, som också har olika dialekter. Sydsamiska och umesamiska är i dag erkända som samiska språk och tillhör den sydsamiska dialektstammen. Pitesamiska (arjeplogssamiska), lulesamiska och nordsamiska är också erkända samiska språk och tillhör den centralsamiska dialektstammen. Östsamiska dialekter är enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska.

I Sverige är de tre största samespråken nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Av de uppskattningsvis 60 000 samer som finns i hela området talar inte alla samiska. Man räknar med att ungefär 20 000 samer gör det, och de flesta talar nordsamiska.