Immateriella kulturarv i Sverige

I Sverige finns en nationell förteckning över immateriella kulturarv för att beskriva och sprida kunskap om levande traditioner i landet.

Logotyp.

Alla länder som skrivit under Unescos konvention ska ha en nationell förteckning med exempel på levande immateriella kulturarv i landet. Sveriges nationella förteckning finns på webbplatsen levandekulturarv.se Länk till annan webbplats.. Målet med förteckningen är att beskriva och sprida kunskap om de levande traditioner som finns i landet. Utifrån den nationella förteckningen kan länderna också göra nomineringar till Unescos internationella listor och register.

Traditioner på förteckningen

Vilka traditioner och kunskaper kan då komma med på förteckningen Levande traditioner? Det finns två grundläggande krav:

  • Traditionen ska vara förenlig med mänskliga rättigheter och med de krav som ställs på ömsesidig respekt mellan olika gemenskaper och på hållbar utveckling.
  • Traditionen ska vara levande och överföras mellan människor i Sverige. Det kan handla om allmänt spridda traditioner och kunskaper, men också sådant som bara utövas av en liten grupp människor. 

Förslag kan lämnas av privatpersoner, föreningar och institutioner. Om det finns en bestämd grupp utövare av traditionen måste de vara delaktiga i att ta fram förslaget.

Beslut om vilka traditioner som tas med på förteckningen tas av Isof. På sidan Kriterier för Levande traditioner kan du läsa mer om bestämmelserna runt förteckningen.

Besök Levande kulturarv

Sveriges förteckning finns på webbplatsen levandekulturarv.se. Där kan du se alla traditioner som finns med, och skicka in dina egna förslag till förteckningen.