Årets tecken

Varje år utser Isof årets tecken. Utifrån de förslag som allmänheten lämnar in utses ett tecken som bäst fångar årets som gått. Tecknet kan vara ett nytt tecken eller ett etablerat tecken som blivit aktuellt under året som gått.

Vem som helst kan föreslå ett eller flera tecken bör få titeln årets tecken.

Årets tecken presenteras på Teckenspråkets dag den 14 maj här på Isofs webbplats och på Facebooksidan Svensk teckenspråk – Isof Länk till annan webbplats..

Årets tecken 2022

Årets tecken år 2022 är ’hybridmöte’. Tecknet är en sammansättning av det nybildade tecknet för ’hybrid’ och det etablerade tecknet för ’möte’.

Tecknet beskriver en fenomen som blivit vanligt efter pandemin, nämligen möten där vissa personer deltar fysisk och vissa personer deltar via videolänk. Förledet ’hybrid’ är ett nybildat tecken som åskådliggör att deltagare kommer in från olika håll till samma plats. Tecknet ’hybrid’ har bara noterats i sammansättningen ’hybridmöte’, inte i andra sammansättningar som exempelvis ’hybridbil’ eller ’hybridcykel’.

Tecknet hybridmöte

Årets tecken tidigare år

2021: VACCIN

Motivering: Tecknet för ’vaccin’ är inte nytt men fick hög aktualitet under året. Det handlade om hur många doser vaccin man tagit, om det skulle krävas vaccinpass och vilket företag som vaccinet kom ifrån. Det gick knappast att undvika att använda tecknet.

2020: CORONA

Motivering: Tecknet för ’corona’ är unikt på så sätt att det fick mycket snabb spridning i teckenspråksvärlden, såväl i Sverige som internationellt, via sociala medier. Flera varianter av tecknet lanserades i början av pandemin runt om i världen och det som fick störst spridning är tecknet som bland annat används i Sverige.