Dövas kultur

Den gemenskap som uppstått mellan döva kallas för dövas kultur. Kärnan i dövkulturen är språket, det svenska teckenspråket, men också den erfarenhet det innebär att leva i ett talspråkligt samhälle.

Fyra människor på en scen.

Riksteatern Crea ger föreställningar på teckenspråk, här pjäsen "Superhjältar". Foto: Urban Jörén.

Genom teckenspråk kan man uttrycka sig obehindrat och känna samhörighet. Döva arrangerar egna kulturella evenemang som teater, filmfestivaler, föreläsningar samt egna idrottsarrangemang. I Sverige finns det en etablerad teaterensemble, Crea (tidigare Tyst Teater), som sedan 1977 är en del av Riksteatern. ”Dövas filmfestival” i Stockholm har arrangerats sedan år 2000.

Ett viktigt arrangemang är Dövas dag, som runtom i världen firas den fjärde söndagen i september varje år (i Sverige den tredje söndagen). Då träffas döva i hela landet och lyssnar på föredrag och deltar i olika aktiviteter, men framför allt umgås med andra teckenspråkiga. Det finns också en lång tradition av internationellt utbyte med döva i andra länder, inte minst i nordiska sammanhang.