Svenskt teckenspråk

Vi ansvarar för språkvården av svenskt teckenspråk. Vi ger råd och rekommendationer om svenskt teckenspråk, tar fram ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling.

Isofs språkvårdare i svenskt teckenspråk arbetar bland annat med att:

  • Erbjuda språkrådgivning i frågor om svenskt teckenspråk och språkliga rättigheter.
  • Informera om svenskt teckenspråk och språkpolitik .
  • Utarbetar ordlistor för svenska-svenskt teckenspråk inom olika samhällsområden.
  • Arbeta med ortnamn.
  • Samla in och arkivera teckenspråkigt material.
  • Utreda och följa upp språkpolitiska frågor.
  • Arbeta med webbtillgänglighetsfrågor.
  • Samarbeta i ett nätverk för nordiska språkvårdare.
  • Hålla föredrag samt ordna kurser och seminarier.

Språkrådgivning för svenskt teckenspråk

Vi ger råd i frågor om svenskt teckenspråk och språkliga rättigheter, ger rekommendationer till översättningar och tar fram ordlistor inom olika samhällsområden. Vi svarar på frågor via telefon och e-post under särskilda tider.

Samhällsordlista svenska – svenskt teckenspråk

Samhällsordlistan är ett stöd för alla som vill använda svenskt teckenspråk i offentliga sammanhang.

Seminarier och utbildningsmaterial

Vi tar fram läromedel om svenskt teckenspråk. Vi håller även föreläsningar, och ordnar workshoppar och seminarier.

Projekt och publikationer

Vi följer utvecklingen för svenskt teckenspråk, och tar fram rapporter och publikationer om språket och dess utveckling.

Samarbeten

Vi deltar i olika samarbeten med aktörer inom offentlig sektor och civilsamhället.

Kontakt och telefontider

På vår kontaktsida för språkfrågor om svenskt teckenspråk hittar du kontaktuppgifter och telefontider.

Nyheter om svenskt teckenspråk