Svenskt teckenspråk

Vi ansvarar för språkvården av svenskt teckenspråk. Vi ger råd och rekommendationer om svenskt teckenspråk, gör undersökningar, tar fram ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling.

Språkrådgivning för svenskt teckenspråk

Vi ger råd i frågor om svenskt teckenspråk och språkliga rättigheter, ger rekommendationer till översättningar och tar fram ordlistor inom olika samhällsområden. Vi svarar på frågor via telefon och e-post under särskilda tider.

Samhällsordlista svenska – svenskt teckenspråk

Samhällsordlistan är ett stöd för alla som vill använda svenskt teckenspråk i offentliga sammanhang.

Information och kunskapsspridning

Vi tar fram läromedel om svenskt teckenspråk. Vi håller även föreläsningar, och ordnar workshoppar och seminarier.

Språkpolitik

Vi utreder, följer upp och informerar om språkpolitiska frågor.

Samarbeten

Vi deltar i olika samarbeten med aktörer inom offentlig sektor och civilsamhället.

Projekt och publikationer

Vi följer utvecklingen för svenskt teckenspråk, och tar fram rapporter och publikationer om språket och dess utveckling.

Kontakt och telefontider

På vår kontaktsida för språkfrågor om svenskt teckenspråk hittar du kontaktuppgifter och telefontider.